– Affaldsguide –

Bioaffald

Når vi bortskaffer bioaffald for vores kunder, bliver det kørt til et bioanlæg, hvor det bliver til fjernvarme, samt biogas og biogødning til landbruget. For optimal udnyttelse af bioaffald, er korrekt kildesortering vigtigt. Derfor må denne fraktion indeholde organisk affald, men ikke emballage, da dette skal kildesorteres efter affaldstype, fx glas, hård plast og flamingo.

Har du brug for bortskaffelse af bioaffald, så ring til City Containers kundeservice eller kontakt en af vores specialister for rådgivning.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet:
Bioaffald
Transparente poser i minimum 55 my.
Organisk affald
Madrester
Skralder
Frugt
Brød
Emballage
Glas
Hård plastic
Flamingo
Bioposer
Madolie
Special emballage (120L)
200108
Bioaffald bliver kørt til et bioanlæg hvor det bliver til fjernevarme samt biogas og biogødning til landbruget.

Afhentningsformular