– Affaldsguide –

Emballageplast og mad- og drikkekarton

Når man sorterer emballageplast fra til genanvendelse, bliver mest muligt plastaffald omdannet til granulat, der så kan genbruges i nye plastprodukter.

Emballageplast og mad- og drikkekarton

Plast er et oliebaseret produkt. Olie er en ikke-fornybar fossil ressource, og derfor er genanvendelse af plast et vigtigt værktøj i forhold til at spare på denne begrænsede fossile ressource. Yderligere giver genanvendelse af plast en væsentlig klimamæssig besparelse, idet genanvendelsen frem for forbrænding af plast sparer samfundet for emissioner udledt ved forbrænding.

For at sikre, at mest muligt emballageplast kan indgå i en cirkulær produktion, er det vigtigt at overholde afgrænsningen af fraktionen. Der må ved kildesortering bl.a. komme følgende i containere for emballageplast til genanvendelse: Plastdunke, plastspande, blomsterkasser og plastemballage, som skal være skyllet og fri for madrester og væske.

Derimod må den ikke indeholde plastemballage med farligt affalds-mærket, PVC og printerpatroner da disse alle indeholder spor af andre former for affald.

Har du brug for hjælp med korrekt kildesortering af blandt andet hård plast fra kantine, kontor eller industriproduktion, så ring til City Containers kundeservice, og hør mere om dine muligheder. Eller kontakt en af vores specialister for rådgivning.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet
Emballageplast og mad- og drikkekarton
Plastdunke
Plastspand
Plastbakker
Blomster kasser
Blød Plast
Farvet plast
Mad- og drikkekarton
Emballage
Plastemballage som skal være tømt for madrester eller væske
Rengørings beholdere med farligt affaldsmærke
PVC
Printerpatroner
170203
Hård plast bliver genanvendt som granulat så den hårde plast kommer ud igen som f.eks. tøjbøjler.

Afhentningsformular