– Affaldsguide –

Gipsaffald (uforurenet)

Er det muligt at sortere i  gipsaffald (uforurenet) ved nedrivning og renovering i byggeriet, så kan meget af dette gipsaffald oparbejdes til nye produkter til byggeriet og understøtte en omstilling af branchen i en mere cirkulær retning. 

Hos miljøvirksomheden Norrecco behandler og oparbejder man således gips (uforurenet), som bl.a. City Container bringer ind for kunder til nye gipsplader og jordbrugsformål.

Gipsaffald dækker over gipsplader (afskær fra nye plader, fra renoveringer og nedrivninger), gipsplader uden fastsiddende træ- eller metallægter, gipsplader med væv, tapet, søm, skruer mv., vådrumsgipsplader, vindgipsplader samt gipsplader der kan modstå brand.

Det må ikke blandes med fibergipsplader (Fermacell-plader), vådrumsgipsplader (uden gummihud), klinker, fliser, gasbeton, isoleringsmateriale, fastsiddende træ- og metallægter samt brændbart affald.

Har du brug for håndtering af rent gipsaffald, så kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Gipsaffald (uforurenet)
Gipsplader (afskær fra nye plader, fra renoveringer og nedrivninger)
Gipsplader uden fastsiddende træ- eller metallægter
Gipsplader med væv, tapet, søm, skruer mv. Vådrumsgipsplader
Vindgipsplader
Gipsplader der kan modstå brand
Fibergipsplader (Fermacell-plader)
Klinker og fliser
Let- lecabeton og gasbeton
Isoleringsmateriale
Fastsiddende træ- og metallægter
Alt andet affald
170802

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.