– Affaldsguide –

Gipsaffald (rent)

Er det muligt at sortere i rent gipsaffald ved nedrivning og renovativering i byggeriet, så kan meget af dette gipsaffald oparbejdes til nye produkter til byggeriet og understøtte en omstilling af branchen i en mere cirkulær retning. 

Hos miljøvirksomheden Norrecco behandler og oparbejder man således den rene gips, som bl.a. City Container bringer ind for kunder til nye gipsplader og jordbrugsformål.

Rent gipsaffald dækker over rene gipsplader, gipsfigurer og gipspladeaffald. Her må kun være små mængder tapet, glasvæv, maling, lak, søm, skruer, klammer, beslag og lignende på materialet. Det må ikke blandes med fibergipsplader (Fermacell-plader), vådrumsgipsplader (uden gummihud), klinker, fliser, gasbeton, isoleringsmateriale, fastsiddende træ- og metallægter samt brændbart affald.

Har du brug for håndtering af rent gipsaffald, så kontakt os med chatfunktionen eller her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Rent gipsaffald
Rene gipsplader, gipsfigurer, gipspladeaffald Kun små mængder tapet, glasvæv, maling, lak, søm, skruer, klammer, beslag
Fibergipsplader (Fermacell-plader)
Vådrumsgipsplader (uden gummihud)
Klinker
Fliser
Gasbeton
Isoleringsmateriale
Fastsiddende træ- og metallægter
Andet brændbart affald
170802

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.