– Affaldsguide –

Gipsaffald (uforurenet)

Er det muligt at sortere i  gipsaffald (uforurenet) ved nedrivning og renovering i byggeriet, så kan meget af dette gipsaffald oparbejdes til nye produkter til byggeriet og understøtte en omstilling af branchen i en mere cirkulær retning. 

Hos miljøvirksomheden Norrecco behandler og oparbejder man således gips (uforurenet), som bl.a. City Container bringer ind for kunder til nye gipsplader og jordbrugsformål.

Gipsaffald dækker over kildesorteret uforurenede gipsplader (afskær fra nye plader, fra renoveringer og nedrivninger), gipsplader uden fastsiddende træ- og metallægter, gipsplader med væv, tapet, søm og skruer mv., vådrumsgipsplader, vindgipsplader og gipsplader der kan modstå brand

Det må ikke blandes med Ffugt og vandskadet gipsaffald, fibergipsplader (f.eks. fermacellplader), sandwichelementer, gipsaffald med skimmelsvamp eller farveændringer, affald som plast, træ, isolering, flamingo eller andet affald, asbest (f.eks. gipsplader med fliseklæb), PCB eller andre kemiske forureninger.

Har du brug for håndtering af gipsaffald, så kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Gipsaffald (uforurenet)
Kildesorteret uforurenede gipsplader (afskær fra nye plader, fra renoveringer og nedrivninger)
Gipsplader uden fastsiddende træ- og metallægter
Gipsplader med væv, tapet, søm og skruer mv.
Vådrumsgipsplader
Vindgipsplader
Gipsplader der kan modstå brand
Fugt og vandskadet gipsaffald
Fibergipsplader (f.eks. fermacellplader)
Sandwichelementer
Gipsaffald med skimmelsvamp eller farveændringer
Affald som plast, træ, isolering, flamingo eller andet affald
Asbest (f.eks. gipsplader med fliseklæb)
PCB eller andre kemiske forureninger.
170802

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular