– Affaldsguide –

Keramik og lettere forurenede brokker

Keramik og lettere forurenede brokker til sortering dækker over keramik og blandinger af beton, mursten og tegl (Med PCB indhold op til 2,0 mg/kg. og tungmetaller op til farlighedskriterierne), sanitet, klinker, porcelæn, glaserede tegl, slaggebeton, lecabeton samt puds og indskudsler.

Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding, asbest, isoleringsmaterialer, puds med strå og andet affald må ikke blandes med i fraktionen.

Har du spørgsmål affaldstypen, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Keramik og lettere forurenede brokker
Keramik og blandinger af beton, mursten og tegl (Med PCB indhold op til 2,0 mg/kg. og tungmetaller op til farlighedskriterierne)
Sanitet
Klinker
Porcelæn
Glaserede tegl
Slaggebeton
Lecabeton
Puds og indskudsler
Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding
Asbest
Isoleringsmaterialer
Puds med strå
Andet affald
170107

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular