– Affaldsguide –

Asfalt og beton

Når man sorterer i fraktionen asfalt og beton, så dækker det over opbrudte asfalt- og uforurenede betonbrokker med eller uden armering, evt. indeholdende stabilgrus og makadam. 

Denne fraktion må ikke indeholde: Tegl og mursten, jord
og alt andet affald såsom træ, plast, flamingo mm

Ved at sørge for korrekt kildesortering, bidrager man med nyttiggørelse som f.eks. ubundne bærelag i veje, stier, pladser mv. 

Har du brug for at få bortskaffet asfalt og betonbrokker, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Asfalt og beton
Opbrudte asfalt- og uforurenede betonbrokker med eller uden armering, evt. indeholdende stabilgrus og makadam
Tegl og mursten
Jord
Alt andet affald såsom træ, plast, flamingo mm.
170302
Sorteres over eller under 50 cm.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular