– Affaldsguide –

Asfalt/betonbrokker

Når man sorterer i fraktionen asfalt/betonbrokker, så skal dækker det over asfaltbrokker samt betonbrokker, der både kan være armerede og uarmerede. Denne fraktion må ikke indeholde glaserede teglsten eller jord. Ved at sørge for korrekt kildesortering, bidrager man med denne fraktion til blandt andet at asfalt kan bringes tilbage i byggeriet i knust form til genanvendelse som alternativ til nyudvundet grus- og gravemateriel og betonbrokker vil kunne sorteres fra til genbrugsbeton på fx Norreccos modtageanlæg.

Har du brug for at få bortskaffet asfalt og betonbrokker, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Asfalt/Betonbrokker
Asfalt-/betonbrokker, både armerede og uarmerede
Glaserede teglsten
Jord
170302
Prisen varierer afhængig af om brokkerne er større eller mindre end 50 x 50 cm.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.