– Affaldsguide –

Asfalt og beton

Når man sorterer i fraktionen asfalt og beton, så dækker det over asfaltbrokker samt betonbrokker, der både kan være armerede og uarmerede. Denne fraktion må ikke indeholde glaserede teglsten eller jord. Ved at sørge for korrekt kildesortering, bidrager man med nyttiggørelse som ubundne bærelag i veje, stier, pladser mv. 

Har du brug for at få bortskaffet asfalt og betonbrokker, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Asfalt og beton
Armerede asfalt-/betonbrokker og uarmerede asfalt-/betonbrokker evt. med indhold af stabilgrus/makadammaterialer
Mursten/tegl
Jord
Glaseret teglsten
Alt andet affald
170302
Prisen varierer afhængig af om brokkerne er større eller mindre end 50 x 50 cm.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.