– Affaldsguide –

Tegl og mursten

Når man skal kildesortere i fraktionen rene tegl/mursten, så er der tale om uglaserede teglsten og mursten. De må gerne have pudsrester. Du skal her være opmærksom på, at fraktionen ikke må ikke indeholde glaserede tegl eller beton.

Korrekt kildesortering i fraktionen rene tegl og mursten betyder, at man bl.a. kan genanvende dem som genbrugstegl og genbrugsmursten, oparbejde dem til genbrugsballast eller som taghavemuld, et specialprodukt udviklet af miljøvirksomheden Norrecco ud af rene tegl.

Har du brug for at få fjernet rene teglsten og mursten, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Tegl og mursten
Rene uglaserede teglsten og mursten med eventuelle pudsrester
Glaseret tegl
Beton
170103

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
XX
Særlig egnede
Lukket rumopdelt, trapez
XX
Særlig egnede
Væsketæt miljøcont.