– Affaldsguide –

Tegl og mursten

Når man skal kildesortere i fraktionen tegl og mursten, så er der tale om uforurenede uglaserede tegl og mursten, evt. med puds og mørtelrester. Du skal her være opmærksom på, at fraktionen ikke må ikke indeholde: Glaseret tegl, beton, tegl med sod eller tjærerester, tegl med rester af skum eller lignende samt alt andet affald såsom træ, plast, flamingo mm.

Korrekt kildesortering i fraktionen tegl og mursten betyder, at man bl.a. kan genanvende dem som genbrugstegl og genbrugsmursten, oparbejde dem til genbrugsballast eller som taghavemuld, et specialprodukt udviklet af miljøvirksomheden Norrecco ud af rene tegl.

Har du brug for at få fjernet tegl og mursten, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Tegl og mursten
Uforurenede uglaserede tegl og mursten med eventuelle puds og mørtelrester
Glaseret tegl
Beton
Tegl med sod eller tjærerester
Tegl med rester af skum eller lignende
Alt andet affald såsom træ, plast, flamingo mm.
170103

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
XX
Særlig egnede
Lukket rumopdelt, trapez
XX
Særlig egnede
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular