– Affaldsguide –

Stort brændbart

Har du affald klassificeret som forbrændingsegnet affald, andet brændbart affald, som du skal have bortskaffet, f.eks.: ikke genanvendeligt pap og papir, tagpap, linoleumsgulve, MDF-plader, masonitplader, møbler, køkkenelementer eller træbeton, så er det denne fraktion du skal se nærmere på. 

Det er vigtigt, at denne fraktion ikke blandes med hverken forurenet og farligt affald, dagrenovationslignende affald, olierester, kemikalieaffald og maling, imprægneret træ,
PVC, gips og isolering.

Har du brug for at få bortskaffet stort brændbart, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Beskrivelse:
Stort brændbart
Affald klassificeret som forbrændingsegnet affald, andet brændbart affald, f.eks.:
Ikke genanvendeligt pap og papir, tagpap, linoleumsgulve, MDF-plader, masonitplader, møbler, køkkenelementer eller træbeton.
Forurenet og farligt affald
Dagrenovationslignende affald
Olierester, kemikalieaffald og maling
Imprægneret træ
PVC
Gips
Isolering
170904
Spørg vores konsulenter.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.