– Affaldsguide –

PVC

PVC, der ofte ses i form af hård PVC, elektrikerrør, kabelbakker, kloakrør eller lister og tagrender skal sorteres som hård PVC. Det må ikke blandes med PVC-beholdere, der har været anvendt til farlige eller sundhedsskadelige produkter, blødt PVC eller andet affald. 

Hård PVC bliver idag renset og neddelt og genanvendt i fremstillingen af nye produkter. 

Har du brug for korrekt bortskaffelse af PVC
så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
PVC
Hårdt PVC som eksempelvis:
  • Elektrikerrør
  • Kloakrør
  • Kabelbakker
  • Lister og tagrender
PVC beholdere anvendt til farlige eller sundhedsskadelige produkter, blød PVC og alt andet affald.
170203

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular