– Affaldsguide –

PVC (rent)

Rent hårdt og blødt PVC, der ofte ses i form af drænrør, kloakrør, kabelbakker, tagrender, nedløbsrør, kofangere og presenninger skal sorteres som rent PVC. Det må ikke blandes med PVC-beholdere, der har været anvendt til farlige eller sundhedsskadelige produkter eller andet bygningsaffald. 

Blødt PVC er i dag ikke muligt at genanvende med andet plast, hvorfor det kategoriseres som deponeringsegnet affald. Hårdt PVC sorteres fra og genanvendes i det omfang det er muligt, når det bliver indleveret hos et modtageanlæg.

Har du brug for korrekt bortskaffelse af hård PVC eller blød PVC,
så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Rent PVC
Hårdt og blødt PVC som eksempelvis Drænrør Kloakrør Kabelbakker Tagrender Nedløbsrør Kofangere Presenninger Gulvbelægninger med PVC
PVC-beholder anvendt til farlige eller sundhedsskadelige produkter Andet bygningsaffald
170203

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.