– Affaldsguide –

Plast (blandet)

Blød, hård, klar/transparant, farvet plast og PVC, mærket med trekantstype 1, 2, 3, 4, 5, og 6 skal sorteres i sin egen fraktion.

Fraktionen må ikke blandes med beholdere/dunke med farligt affaldsmærkninger på, urene fødevareemballage og alt andet affald

Har du brug for bortskaffelse af plast (blandet), så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Plast (blandet)
Blød, hård, klar/transparant, farvet plast og PVC -
type 1, 2, 3, 4, 5, og 6 i trekantsmærket
Beholdere/dunke med farligt affaldsmærkninger på
Urene fødevareemballager
Alt andet affald
200139
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular