– Affaldsguide –

Asfalt, beton og tegl

Når man sorterer i fraktionen asfalt, beton og tegl, så dækker det over opbrudte asfalt- og uforurenede betonbrokker med eller uden armering, evt. indeholdende stabilgrus og makadam eller uglaserede tegl og mursten.

Denne fraktion må ikke indeholde: Jord og alt andet affald såsom træ, plast, flamingo mm.

Ved at sørge for korrekt kildesortering, bidrager man med nyttiggørelse som f.eks. ubundne bærelag i veje, stier, pladser mv. 

Har du brug for at få bortskaffet asfalt, beton og tegl, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Asfalt, beton og tegl
Opbrudte asfalt- og uforurenede betonbrokker med eller uden armering, evt. indeholdende stabilgrus og makadam eller uglaserede tegl og mursten.
Jord
Alt andet affald såsom træ, plast, flamingo mm
170302
Sorteres over eller under 50 cm.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular