– Affaldsguide –

Tegl, mursten og beton

Denne affaldsfraktion giver dig mulighed for at kildesortere uforurenede uglaserede tegl og mursten evt. med puds- og mørtelrester samt betonbrokker over eller under 50 cm., med eller uden armering. 
Fraktionen må ikke indeholde: Letbeton, lecabeton, gasbeton, slaggebeton samt glaseret tegl, tegl med sod eller tjærerester, tegl med rester af skum eller lign., større mængder pudsaffald, molersten og alt andet affald. 

Ved korrekt kildesortering i fraktionen tegl, mursten og beton kan man bl.a. nyttiggøre i form  af genbrugsballast som kan erstatte brugen af jomfruelige grusmaterialer i anlægsarbejder.

Har du brug for at få fjernet tegl, mursten og beton, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Tegl, mursten og beton
Uforurenede uglaserede tegl og mursten evt. med puds- og mørtelrester samt betonbrokker over eller under 50 cm., med eller uden armering.
Letbeton, lecabeton, gasbeton, slaggebeton
Glaseret tegl
Tegl med sod eller tjærerester
Tegl med rester af skum eller lign.
Større mængder pudsaffald
Molersten
Alt andet affald.
170107

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular