– Affaldsguide –

Tegl, mursten og beton

Denne affaldsfraktion giver dig mulighed for at kildesortere rene uglaserede teglsten og mursten med eventuelle puds-/mørtelrester samt betonbrokker. Fraktionen må gerne indeholde puds- og mørtelrester, men ikke hverken pudsaffald eller letbeton. 
Ved korrekt kildesortering i fraktionen tegl, mursten og beton kan man bl.a. genanvende byggeaffaldet til genbrugsballast som alternativ til nyudvundet grus- og gravemateriale til anlægsarbejde.

Har du brug for at få fjernet tegl, mursten og beton, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Tegl, mursten og beton
Rene uglaserede teglsten og mursten med eventuelle puds-/mørtelrester samt betonbrokker.
Glaseret tegl
Tegl med sod eller tjære rester
Tegl med rester af skum eller lignende Letbeton
Større mængder pudsaffald
Molersten og alt andet affald
170107

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.