– Affaldsguide –

Beton

Når man sorterer i fraktionen beton, så må det være uforurenede betonbrokker over eller under 50 cm, med eller uden armering, fra opbrydning af veje og anlæg eller fra nedrivning af bygninger.

Beton må ikke sorteres med: Pudsaffald, lecabeton gasbeton, glaseret teglsten, teglsten med puds/mørtel rester, teglsten og mursten og alt andet affald

Når man kildesorterer beton korrekt, kan betonen afsættes til nyttiggørelse som bærelag i stier, veje og pladser og lign.

Skal sorteres over eller under 50 cm. 

Har du brug for at få fjernet beton, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Download skilt til containeren

Her kan du downloade en PDF til at sætte på containeren, med den type fraktion som man må komme i. Klik på knappen herunder for at hente skiltet som PDF.

Beton under 50cm A4 Download
Beton under 50cm A3 Download
Beton over 50cm A4 Download
Beton over 50cm A3 Download
Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Beskrivelse:
Beton over eller under 50 cm
Uforurenede betonbrokker med eller uden armering, fra opbrydning af veje og anlæg eller fra nedrivning af bygninger.
Pudsaffald
Lecabeton gasbeton
Glaseret teglsten
Teglsten med puds/mørtel rester
Teglsten og mursten
Alt andet affald
170101
Beton

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 22 24 27
Åben container
X
X
Lukket container
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular