– Affaldsguide –

Betonbrokker

Når man sorterer i fraktionen betonbrokker, så må det være rene betonbrokker fra fx opbrydning af veje og anlæg, eller nedrivning af bygninger.

Betonbrokker må ikke sorteres med hverken tegl, gasbeton, lecabeton, Slaggebeton eller molersten. Når man kildesorterer betonbrokker korrekt, betyder det, at man kan oparbejde dele af betonen til genbrugsbeton. Vi modtager betonbrokker i følgende kategorier: Større eller mindre end 50 x 50 cm brokker.

Har du brug for at få fjernet betonbrokker, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Beskrivelse:
Betonbrokker over 50 cm / Betonbrokker under 50 cm
Betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg, eller nedrivning af bygninger. Beton modtages i følgende kategorier:
Større eller mindre end 50 x 50 cm brokker.
Pudsaffald
Let- lecabeton gasbeton
Glaseret teglsten
Teglsten med puds/mørtel rester
Tagsten og mursten
Alt andet affald
170101
Betonbrokker

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 22 24 27
Åben container
X
X
Lukket container
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcont.