– Affaldsguide –

Haveaffald

For at fraktionen haveaffald udnyttes optimalt i forhold til miljøet, er det vigtigt, at det er sorteret korrekt, hvilket understreges af Miljøstyrelsen. Derfor må fraktionen heller ikke indeholde stød og rødder, papir, pap, plast, andet brændbart materiale, andre ikke kompostbare materialer samt jord og sten mv.

Har du brug for at få fjernet haveaffald, så kontakt City Containers kundeservice eller find en specialist her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet:
Haveaffald
Grene
Buske
Græs
Andet løvfald på op til 20 cm. i diameter
Stød og rødder
Papir
Pap
Plast
Andet brændbart materiale
Andre ikke kompostbare materialer
Jord og sten mv.
Alle typer
200201
Trærødder og stød skal afleveres særskilt til neddeling.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular