– Affaldsguide –

Bygningstræ (A2)

Træ bruges til meget. Det betyder også, at det ofte vil være en del af det byggeaffald, der bliver tilbage, når man fx renoverer. Denne affaldstype dækker over uforurenet blandet bygningstræ evt. med rester af maling eller lak, søm og beslag, spånplader og indetræ

Du skal være opmærksom på, at du ikke må blande hverken vakuumimprægneret træ, trykimprægneret træ eller andet affald i affaldsfraktionen

Har du bygningstræ, som du skal have bortskaffet, så kontakt os på 70 23 76 76 og hør om dine muligheder.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Bygningstræ (A2)
Uforurenet blandet bygningstræ evt. med rester af maling eller lak, søm og beslag, spånplader og indetræ.
Vakuumimprægneret træ
Trykimprægneret træ
Alt andet affald
170201

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular