– Affaldsguide –

Deponi med Tungmetaller

Når deponeringsegnet affald, som ikke er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse skal bortskaffes, så skal det sorteres i sin egen fraktion. Fraktionen må ikke blandes med forbrændingsegnet affald og farligt affald

Har du brug for bortskaffelse af deponi med Tungmetaller, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Deponi med Tungmetaller
Deponeringsegnet affald, som ikke er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse (anvist af kommunen) Indeholdende: Blyholdigt op til 2500 ppm, Kviksølv op til 1000 ppm, Zink op til 2500 ppm, PAH op til 1000 ppm.
Affald med analyseret højere indhold end angivet grænseværdier
Affald indeholdende PCB
Forbrændingsegnet affald
160799
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular