– Affaldsguide –

Papir

Når papir kildesorteres korrekt, bliver det efterfølgende presset til papirballer og brugt til fremstilling af genbrugspapir. For at opnå den bedste genanvendelseskvalitet, skal papiret opbevares tørt og være rent. 

Korrekt sorteret indeholder en container med papiraffald fx brevpapir, kopipapir, andet kontorpapir, makuleret papir, fax-papir og rester fra udstansninger. Der må gerne være skrevet på papiret, men hvis det indeholde fortrolige oplysninger, vil vi foreslå, at du tager fat i os omkring papir- og sikkerhedsmakulering.

Fraktionen må ikke indeholde karton, pap, madpapir, håndklædepapir, plastlommer og mapper, plastbelagte papirvarer såsom mælkekartoner, tilsmudset papir eller ringbind, da disse kan genanvendes ved korrekt sortering.

Har du brug for hjælp med korrekt kildesortering i kantine, kontor eller industri, så ring til City Containers kundeservice, og hør mere om dine muligheder. Eller kontakt en af vores specialister for rådgivning.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet:
Papir
Brevpapir
Silkepapir
Fotokopier
Kontorpapir
Makuleret papir
Rester fra udstansninger
Karton
Pap
Madpapir
Håndklædepapir
Plastlommer og mapper
Plastbelagte papirvarer såsom mælkekartoner
Tilsmudset papir eller ringbind.
191201
Papiret skal opbevares tørt, således papiret opnår den bedste genanvendelses kvalitet. Papiret bliver presset til papirballer, hvor det bliver lavet til genbrugspapir.

Afhentningsformular