– Affaldsguide –

Mineraluld (isolering)

Når mineraluld (isolering) skal bortskaffes, så skal det sorteres i sin egen fraktion. Isolering dækker over stenuld (Rockwool), glasuld (Isover) og andre typer af mineraluld, vintermåtter samt isolering i plastposer. Disse må ikke blandes med flamingo, plastposer, træ og papir. Ved korrekt kildesortering, kan noget isoleringsmateriale oparbejdes på modtageanlæg og genanvendes i nye produkter.

Har du spørgsmål til kildesortering af mineraluld (isolering), så kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Mineraluld (isolering)
Stenuld
Glasuld
Blandinger af stenuld og glasuld
Andre typer mineraluld
Vintermåtter
Isolering i plastposer
Flamingo
Plastikposer uden isolering i
Træ
Papir
Alt andet affald
170604

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.