– Affaldsguide –

Mineraluld (isolering)

Når mineraluld (isolering) skal bortskaffes, så skal det sorteres i sin egen fraktion. Fraktionen dækker over: Uforurenede stenuld, glasuld og blandinger af stenuld og glasuld, andre typer mineraluld, vintermåtter og isolering i plastposer.

Disse må ikke blandes med flamingo, plastposer uden isolering, træ, papir og alt andet affald. 

Ved korrekt kildesortering, kan noget isoleringsmateriale oparbejdes på modtageanlæg og genanvendes i nye produkter.

Har du spørgsmål til kildesortering af mineraluld (isolering), så kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Mineraluld (isolering)
Uforurenede stenuld, glasuld og blandinger af stenuld og glasuld
Andre typer mineraluld
Vintermåtter
Isolering i plastposer
Flamingo
Plastposer uden isolering i
Træ
Papir
Alt andet affald
170604

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular