– Affaldsguide –

Isolering

Når isolering skal bortskaffes, så skal det sorteres i sin egen fraktion. Isolation dækker over stenuld (Rockwool), glasuld (Isover) og mineraluld, samt rene isoleringsmaterialer til deponering. Disse må ikke blandes med flamingo, plastposer, træ og papir. Ved korrekt kildesortering, kan noget isoleringsmateriale oparbejdes på modtageanlæg og genanvendes i nye produkter.

Har du spørgsmål til kildesortering af isolering, så os med chatfunktionen eller her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Isolering
Stenuld (Rockwool), Glasuld (Isover) og Mineraluld. Rene isoleringsmaterialer til deponering.
Flamingo
Plastposer
Træ
Papir
170604

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.