– Affaldsguide –

Vinduer med rammer (PVC)

Det er vigtigt, at denne fraktion ikke blandes med hverken trævinduer, plastvinduer, forurenede vinduer eller farlige vinduer.

Har du brug for at få bortskaffet vinduer med rammer (PVC), så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Beskrivelse:
Vinduer med rammer (PVC)
Uforurenede vinduer m/ramme af PVC
Træ vinduer
Plast vinduer
Forurenede vinduer
Farlige vinduer
Alt andet affald
170203

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular