– Affaldsguide –

Lyskilder (farligt affald)

Korrekt håndtering er særligt vigtig i forbindelse med bortskaffelse af lyskilder, da der her er tale om farligt affald. Lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv, og er derfor både skadelige for sundheden og miljøet, hvis de ikke kildesorteres korrekt, og derved ender til forbrænding. Her vil kviksølvet blive frigivet, sprede sig ved at blive optaget i fødekæden.

Når man sørger for at kildesortere korrekt, er man med til at minimere miljøpåvirkningen, og genanvende de metaller, som der findes i moderne lyskilder i produktionen.

Har du brug for hjælp med håndtering af lyskilder som lysstofrør og lavenergipærer, så ring til City Containers kundeservice eller kontakt en af vores specialister for rådgivning.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet:
Lyskilder
Lyskilder er alle former for lysstofrør og lavenergipærer. Det er vigtigt, at lysstofrørene er hele og ubeskadigede ved aflevering.
Andre bestanddele end lyskilder.
Special emballage
160214
Produktet bliver afsat til oparbejdning og videre genanvendelse.

Afhentningsformular