– Affaldsguide –

Restaffald

Restaffald køres til det anviste forbrændingsanlæg i henhold til opsamlingskommunens affaldsregulativ, hvor det bliver til fjernvarme og strøm via forbrændingen. 

Denne affaldstype dækker over alle typer affald, der kan brænde, og som ikke kan kan genanvendes. Dog må det ikke være større end 50x50x100 cm. Eksempler er pizzabakker, juicekartoner, mælkekartoner, snavset papir og meget andet.

Når der kildesorteres, er det vigtigt, at der ikke kommer madaffald med, ligesom at affald, der kan genanvendes sorteres fra i de rette fraktioner. Det er bl.a. jern og metal, plast, pap, glas og flasker, elektronikaffald, lyskilder og have- og parkaffald. Disse fraktioner kan du læse mere om her i affaldsguiden.

Har du brug for hjælp med korrekt kildesortering i kantine, kontor eller industri, så skriv til City Containers kundeservice i chatten, og hør mere om dine muligheder. Eller kontakt en af vores specialister for rådgivning.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet:
Restaffald
Må indeholde alle typer for affald der kan brænde og ikke bruges til genanvendelse i max. størrelsen 50x50x100 cm.
F.eks. Pizzabakke, juicekartoner, mælkekartoner, snavset papir
Madaffald
Jern og Metal
Plastic
Pap
Glas og flasker
Elektronik
Farligt affald
Have- og parkaffald
190210
Småt brændbart affald køres til det anviste forbrændingsanlæg i henhold til opsamlingskommunens affaldsregulativ, hvor det bliver til fjernvarme og strøm via forbrændingen.

Afhentningsformular