– Affaldsguide –

Stort brændbart (forurenet)

Før du går i gang med nedrivning og andet arbejde, hvor du får oparbejdet en mængde affald, som du skal have bortskaffet, så skal du sørge for at have styr på miljøkravene, fx om prøvetagning. Den vejledning kan du få hos vores specialister her

For at kunne sikre en korrekt bortskaffelse af forurenet brændbart, som er egnet til neddeling og forbrænding (anvist af kommunen), så skal du være opmærksom på grænseværdierne, som du ser i tabellen nedenfor. Affald med analyseret højere indhold end ovenstående grænseværdier må ikke blandes med i denne fraktion.

Har du brug for håndtering af stort brændbart, forurenet affald, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Stort brændbart (forurenet)
Alle former for forurenet brændbart, som er egnet til neddeling og forbrænding (anvist af kommunen) indeholdene:
PCB op til 50 ppm, Bly op til 2500 ppm, Kviksølv op til 1000 ppm, Zink op til 2500 ppm, PAH op til 1000 ppm.
Affaldet med analyseret højere indhold end ovenstående grænseværdier
Ikke brændbart affald
170904
Kræver køreseddel.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular