– Affaldsguide –

Vinduer med rammer

Det er vigtigt, at denne fraktion ikke blandes med hverken PVC vinduer, forurenede vinduer og farlige vinduer

Har du brug for at få bortskaffet vinduer med rammer, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Beskrivelse:
Vinduer med rammer
Uforurenede vinduer m/ramme af træ eller plast (ikke PVC)
PVC Vinduer
Forurenede vinduer
Farlige vinduer
Alt andet affald
170201

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular