– Affaldsguide –

Ikke brændbart (farligt)

Før du går i gang med nedrivning og andet arbejde, hvor du får oparbejdet en mængde affald, som du skal have bortskaffet, så skal du sørge for at have styr på miljøkravene, fx om prøvetagning. Den vejledning kan du få hos vores specialister her.

For at kunne sikre en korrekt bortskaffelse af farligt affald, så skal du være opmærksom på grænseværdierne, som du ser i tabellen nedenfor.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Beskrivelse:
Ikke brændbart (farligt)
Alle former for farligt ikke brændbart bygningsaffald (anvist af kommunen) indeholdende:
PCB over 50 ppm
Blyholdigt over 2500 ppm
Kviksølv over 1000 ppm
Zink over 2500 ppm
PAH over 1000 ppm
Brændbart affald
Asbestholdigt affald
Alt andet affald
170902
Spørg vores konsulenter.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular