– Affaldsguide –

Pudsaffald

Det er ofte, når ældre bygninger renoveres, at behovet for korrekt bortskaffelse af pudsaffald opstår, når pudslofter nedtages. Affaldsfraktionen pudsaffald er rent puds eventuelt med indhold af strå og indskudsler. Det er vigtigt at være opmærksom på ikke at blande jord og andet brændbart affald med pudsaffaldet. Vær desuden også opmærksom på, at du ikke må blande pudsaffald med affaldfraktionen tegl, mursten og beton.

Har du brug for bortskaffelse af pudsaffald og andet byggeaffald i forbindelse med renovation, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Pudsaffald
Rent puds med evt. indhold af strå, hønsenet, og indskudsler.
Jord
Andet brændbart affald
170904

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.