– Affaldsguide –

Pudsaffald

Det er ofte, når ældre bygninger renoveres, at behovet for korrekt bortskaffelse af pudsaffald opstår, når pudslofter nedtages. Affaldsfraktionen pudsffald må indeholde uforurenet puds med eventuelt indhold af strå, hønsenet og indskudsler. Alt andet affald må ikke blandes i fraktionen. 

Har du brug for bortskaffelse af pudsaffald og andet byggeaffald i forbindelse med renovation, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Pudsaffald
Uforurenet puds med eventuelt indhold af strå, hønsenet og indskudsler.
Alt andet affald
170904

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular