– Affaldsguide –

Trykimprægneret træ

Når du arbejder med træ, og dele af det skal bortskaffes, så skal du være opmærksom de to overordnede affaldstyper for træ: Bygningstræ og trykimprægneret træ. Når der kildesorteres i trykimprægneret træ, dækker det også over vakuumimprægneret træ. Det må gerne indeholde søm og bygningsbeslag.

Affaldsfraktionen imprægneret træ må ikke blandes med andet bygningsaffald, samt gamle jernbanesveller og andet kreosotbehandlet træ, der skal behandles som farligt affald, jf. Miljøstyrelsen.

Har du brug for bortskaffelse af trykimprægneret træ eller kreosotbehandlet træ og andet byggeaffald, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Trykimprægneret træ
Trykimprægneret træ evt. med indhold af søm og bygningsbeslag
Vakuumimprægneret træ evt. med indhold af søm og bygningsbeslag.
Andet bygningsaffald
Jernbanesveller og andet kreosot behandlet træ
170204

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular