– Affaldsguide –

Asfalt

Affaldsfraktionen asfalt dækker over opbrudte asfaltbrokker. Det må ikke indeholde beton, tegl,  jord eller andet affald. 
Ved korrekt kildesortering i fraktionen asfalt kan man genanvende asfaltbrokker i knust form til nogle bygge- og anlægsopgaver. Det finder du flere detaljer om her.

Har du brug for at få fjernet asfalt, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode:
Asfalt
Opbrudte asfaltbrokker
Beton
Tegl
Jord
Alt andet affald
170302

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular