– Affaldsguide –

Bygningsglas

Til fraktionen bygningsglas hører vinduesglas, uden træ- og metal rammer, termoruder, også uden træ- og metal og rammer. Der må ikke komme hverken autoruder, glas og flasker eller lyskilder i denne fraktion. 

Når man sørger for at sortere i bygningsglas, så er der en stor miljøgevinst at hente for samfundet både når man ser på udledningen af CO2 ved produktionen og ved materialeforbruget når man holder besparelsen ved genanvendelse over for brugen af jomfruelige materialer.
Du kan læse meget mere om dette hos Miljøstyrelsen.

Har du brug for korrekt håndtering af bygningsglas, så kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Bygningsglas
Vinduesglas uden rammer
Termoruder uden rammer
Planglas uden rammer
Autoruder
Glas og flasker
Lyskilder
Spejle
Trådglas
Panserglas
Glas fra medicialindustrien
170202

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.