60.000 liter brændstof, så meget sparer City Container om året ved at ændre kørselsmønstret

I City Container har man undersøgt, hvilken indflydelse en ændring af kørselsmønstret vil have på brændstofforbruget. Og resultatet har overrasket virksomheden positivt, både når de ser på det gennem de økonomiske og de grønne briller.

Siden starten af december har Mikkel Fabricius, der er projektleder i City Container, stået i spidsen for at undersøge, hvad det faktisk betyder, hvis man i virksomheden ændrer kørselsmønstret ved at sænke farten på lastbilerne i vognparken. Nu har han indsamlet data nok til at kunne komme med en konklusion,

”Vi er nu igennem projektet, og det ser rigtig positivt ud,” fortæller Mikkel Fabricius, ”vi har været inde og analysere på de indsamlede data fra de mange ture, der er kørt i projektperioden frem til nu i de forsøgsbiler, som vi indledningsvist begrænsede farten på elektronisk tilbage i december. De viser, at begrænsningen af farten har den effekt, som vi håbede, nemlig en klar reduktion af brændstofforbruget på op til 3%.”

Økonomi og omtanke for miljøet går hånd i hånd

”På årsplan betyder det, at vi kan reducere vores brændstofforbrug med ca. 60.000 liter. Og laver man en hurtig omregning*, så er det lige godt 162 tons CO2, vi ikke udleder ved at ændre kørselsmønstret og sænke farten.”

Med det positive resultat, så har man valgt at gå videre med projektet, så City Container allerede nu har begrænset resten af flåden, så de nu kun kan køre mellem 80 og 85 km/t.

Mikkel Fabricius forklarer, at grunden til, at man ikke sænker farten til 80 km/t på alle biler skyldes, at der køres meget forskellige ruter i City Container. Nogle kører meget bykørsel, andre har længere distancer.

De forskellige krav til kørslen har også indflydelse på brændstofforbruget. Bilernes gearing er et af de områder, som man arbejder med ved den elektroniske begrænsning af farten. En forkert gearing kan medføre et højere brændstofforbrug og derfor er det afgørende at se på kørslen for at opnå den optimale effekt.

Uddannelse af chaufførerne er derfor et naturligt next step, slutter Mikkel Fabricius af og henviser til, at man i City Container vil tage resultatet fra projektet med over i de øvrige indsatser for at køre endnu mere klimabevidst ved fx at minimere tomgang og være bevidste om, hvad chaufførernes individuelle kørestil har af betydning for brændstofforbruget.

*Kilde: https://ecoscore.be/en/info/ecoscore/CO2

Afhentningsformular