Pudsaffald

Varenavn: Pudsaffald
Beskrivelse af affaldsfraktion: Rent puds med eventuelt indhold af strå og indskudsler. Fremkommer oftest ved renovering af ældre bygninger med pudslofter.
Må ikke indeholde: Jord
Andet brændbart affald
EAK-kode: 170904
Andet:
Anbefalet container størrelse m³
Container type 8 12 14 16 17 22 24 27 Kommentar
Åben container
Lukket container
Rumopdelt åben  
Rumopdelt lukket
Lukket cont, trapez
Lukket rumopdelt, trapez
Væsketæt miljøcontainer

 

Hovedkategori

Login