– Affaldsguide –

Batterier

Batterierne falder i kategorien af farligt affald, og skal håndteres i sin egen fraktion, hvor de efter afhentning bliver genanvendt på dertil godkendte modtageanlæg. Her sørger man for at de metaller, som de består af, bliver oparbejdet, så de igen kan indgå i produktionen. Det betyder, at man i dag ikke længere deponerer batterier. 

Når man genanvender materialerne i batterier, sparer man klima- og miljøpåvirkningen ved udvinding af nye råmaterialer, ligesom disse er begrænsede ressourcer, hvorfor vi bør arbejde for metallerne bliver genanvendt i videst muligt omfang.

Har du brug for hjælp med håndtering af batterier, så ring til City Containers kundeservice eller kontakt en af vores specialister for rådgivning.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode: Andet:
Batterier
Lyskæder
UN godk. Emballage fx spændelågsfad
160605
Batterierne bliver genanvendt på de godkendte modtageranlæg, da dette er farligt affald.