– Affaldsguide –

Blandet bygningsaffald til sortering

Fraktionen blandet bygningsaffald dækker over alle former for bygge- og anlægsaffald, som er egnet til sortering. Dog må det ikke være asbest, dagrenovationslignende affald, olie- og kemikalieaffald, maling, træbehandlingsprodukter, fugemasse, forurenet byggeaffald, farligt byggeaffald eller andre oliebaserede rest- og affaldsprodukter.

Det er bæredygtigt at kildesortere ordentligt og korrekt. Meget bygge- og anlægsaffald kan genbruges i byggeriet eller oparbejdes til nye produkter, hvilket gør at korrekt sorteret affald kan blive mindre bekosteligt at komme af med på modtagepladserne.

Har du brug for at få bortskaffet blandet bygningsaffald til sortering,
så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Blandet byggningsaffald
Alle former for bygge- og anlægsaffald egnet til sortering
Asbest
Dagrenovationslignende affald
Olie- og kemikalieaffald
Maling
Træbehandlingsprodukter
Fugemasse
Forurenet byggeaffald
Farligt byggeaffald
Andre oliebaserede rester og affaldsprodukter
170302
Spørg vores konsulenter.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.

Afhentningsformular