– Affaldsguide –

Brændbart bygningsaffald

Har du brændbart bygningsaffald, som du skal have bortskaffet, så er det denne fraktion du skal se nærmere på. Fraktionen dækker blandt andet over noget bygningstræ fra nedrivning eller renovering, ikke genanvendeligt pap, plast og papir samt urent haveaffald.

Det er vigtigt, at denne fraktion ikke blandes med hverken forurenet og farligt affald, dagrenovationslignende affald, olierester, kemikalieaffald og maling, imprægneret træ,
PVC, gips og isolering.

Har du brug for at få bortskaffet brændbart bygningsaffald, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Beskrivelse:
Brændbart bygningsaffald stort
Bygningstræ fra nedrivning eller renovering
Ikke genanvendeligt pap, plast og papir
Træpaller
Urent haveaffald
Forurenet og farligt affald
Dagrenovationslignende affald
Olierester, kemikalieaffald og maling
Imprægneret træ
PVC
Gips
Isolering
170904
Spørg vores konsulenter.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
X
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.