Farligt og forurenet affald

Farligt og forurenet affald skal behandles separat efter gældende regler i den pågældende kommune, da det kan indeholde miljøproblematiske stoffer. Det er en proces, som vores miljøkonsulenter står klar til at hjælpe dig igennem således at bortskaffelsen foregår miljømæssigt korrekt.

Vi arbejder efter en veldokumenteret og gennemprøvet metode:

 • Vi skal bruge en miljøscreening af projektet samt de estimerede mængder for affaldet.
 • Når vi har modtaget og gennemgået grænseværdierne anvises sagen hos den pågældende kommune, der sidenhen fremsender anvisning.
 • Derefter vil du modtage en køreseddel på affaldet, som skal overdrages fysisk til chaufføren ved hver kørsel.

Kontakt én af vores miljøkonsulenter (se nederst) angående rådgivning samt bortkørsel af farligt og forurenet affald.

Hvad er farligt og forurenet affald?

Farligt og forurenet affald kan være mange ting. Nedenfor har vi samlet nogle eksempler på affald, der ikke må smides ud med byggeaffaldet:

 • PVC: Findes blandt andet i tagrender, nedløbsrør, vindues- og dørrammer samt nødstrømsanlæg.
 • Bly: Findes blandt andet i nogle typer maling, rørsamlinger og taginddækninger.
 • Klorerede paraffiner: Findes blandt andet i elastiske fugematerialer.
 • Kviksølv: Findes blandt andet i nogle typer termometre, termostater samt i flydekontakter.
 • PAH: Findes blandt andet i skorstene.
 • CFC: Findes blandt andet i opskummende isoleringsmaterialer.
 • Trykimprægneret træ: Bruges eksempelvis som terrassebrædder
 • Asbest: Læs mere her.

Hvad er forskellen på farligt og forurenet affald ?

Det er vigtigt at skelne mellem farligt og forurenet affald, da der er stor forskel på hvordan det skal anmeldes/behandles i de respektive kommuner. Forskellen mellem farligt og forurenet affald ligger i grænseværdierne.

 
Rent affald
Forurenet affald
Farligt affald
Bly  <40 mg/kg ppm 40 – 2500 mg/kg ppm >2500 mg/kg ppm
PCB <0,1 mg/kg ppm 0,1 – 50 mg/kg ppm >50 mg/kg ppm
Asbest Hvis materialet indeholder asbest
Klorerede paraffiner >1% for kortkædet klorerende paraffiner
Kviksølv <1,0 mg/kg ppm 1 – 1000 mg/kg ppm >1000 mg/kg ppm
Zink <500 mg/kg ppm 500 – 2500 mg/kg ppm >2500 mg/kg ppm
PAH <0,4 mg/kg ppm 4 – 1000 mg/kg ppm >1000 mg/kg ppm

 

Værdierne er vejledende niveauer. Ved vurdering af affaldets farlighed kræves en nærmere vurdering af affaldets karakter og sammensætning.

Miljøkonsulenter

Susanne Hansen

Login