– Affaldsguide –

Beton og tegl/mursten

Denne affaldsfraktion giver dig mulighed for at kildesortere rene teglsten og betonbrokker sammen. Fraktionen må gerne indeholde puds- og mørtelrester, men ikke hverken pudsaffald eller letbeton. 
Ved korrekt kildesortering i fraktionen beton og tegl/mursten kan man bl.a. genanvende byggeaffaldet til genbrugsballast som alternativ til nyudvundet grus- og gravemateriale til anlægsarbejde.

Har du brug for at få fjernet beton og tegl/mursten, så ring til os på 70 23 76 76 eller kontakt os her.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: EAK-kode: Andet:
Tegl/mursten og beton (rene)
Rene teglsten og betonbrokker med eventuelle puds-/mørtelrester
Tagsten og mursten
Pudsaffald
Let beton
170107
Prisen varierer afhængig af om brokkerne er større eller mindre end 50 x 50 cm samt om de er armerede/uarmerede.

Anbefalet container størrelse m³

Container type 8 12 14 16 17 22 24 27
Åben container
X
X
X
Lukket container
X
X
Rumopdelt åben
X
Rumopdelt lukket
X
Lukket cont, trapez
X
Lukket rumopdelt, trapez
X
Væsketæt miljøcont.