DGNB-rapporter skaber gennemsigtighed og muligheder for at optimere

Klima og miljø fylder stadig mere i byggebranchen. En vej til at dokumentere indsatsen i det daglige er gennem certificeringer, fx DGNB og Svanemærkning. Med City Container som samarbejdspartner, er det gjort nemt med DGNB-rapporter.

Hos City Container arbejder vi sammen med kunder, der er DGNB-certificerede, og som derfor tilbyder deres kunder et kvalitetsstempel for bæredygtigheden i de enkelte projekter. Det sker gennem rådgivning omkring korrekt affaldshåndtering før projektstart, men også gennem detaljeret månedlig DGNB-rapportering.

Hvad er en DGNB-rapport?
“En DGNB-rapport er en oversigt over det affald, som vi har behandlet for en specifik kunde på en specifik byggeplads. Heri er affaldet inddelt i fraktioner, og for hver af disse, kan man se, hvor meget der er blevet henholdsvis nyttiggjort, genanvendt eller kørt til deponi. Den giver vores kunder, mulighed for at spore deres affald fra et specifikt projekt, og få indblik i, hvordan affaldet fordeler sig,” forklarer Morten Dranig, der til dagligt sidder i City Containers backoffice, hvor han er ansvarlig for udarbejdelse af DGNB-rapporterne.

DGNB-rapporterne er altså en nem måde løbende at få overblik over affaldet på for en entreprenør, der med rapporten kan gå tilbage til bygherre, og dokumentere at affaldshåndteringen sker med hensyntagen til miljøet.

“DGNB-rapporter leveres månedligt til de kunder, der ønsker denne ekstra service. Det giver en god mulighed for at følge ens projekts affaldsproduktion, og løbende se på muligheder for at justere og optimere,“ forklarer Morten Dranig.

DGNB-rapporten går et spadestik dybere
DGNB-rapporterne giver specifik viden om affaldet fra byggepladserne. Hverken DGNB-standarden og DGNB-rapporterne er dog lovpligtige, men i forbindelse med renovering og nedrivning skal affald anmeldes til kommunen. Og her er DGNB-rapporten et godt redskab til at sikre korrekt sporing af affaldet,” forklarer Morten Dranig.

Udover muligheden for at spore affaldet fra et specifikt projekt i DGNB-rapporterne giver de også indblik i statistik for CO2-udledningen og brændstofforbrug. Noget, der fx ikke er med i de svanemærkerapporteringer, som City Container også tilbyder at lave til sine kunder.

Det betyder, at man som entreprenør får indsigt i City Containers miljøpåvirkning som underleverandør til et projekt, og dermed også en større gennemsigtighed. Ikke mindst i forhold til slutkunden.

Om Morten Dranig og City Containers backoffice
Morten Dranig arbejder i City Containers backoffice, hvor han har ansvaret at lave DGNB-rapporter. Han har også ansvaret for ansættelse af chaufførlærlinge, og så sørger han sammen med resten af teamet for at ting bliver afregnet korrekt. I backoffice-afdelingen sidder de i dag fire kollegaer, der er et bindeled mellem salg, kundeservice, kørsel og finans.

Afhentningsformular