ESG bliver et afgørende element i udviklingen af City Container

Hos City Container er man ambitiøs med arbejdet omkring ESG, der ses som helt afgørende for at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling af virksomheden.

Hos City Container er ESG ikke nogen eftertanke. Her er ESG et strategisk valg. I november måned kunne man således melde ud, at en hel organisation kommer til at arbejde med ESG på tværs af selskaberne i Reconor Gruppen, forklarer Peter Basland, der er ESG-direktør i Reconor Gruppen.

”Som miljøkoncern har vi i Reconor Gruppen både interesse i og ansvar for, at gå forrest i forhold til at sikre bæredygtige miljøløsninger for vores kunder og for samfundet som helhed – for at sikre at vi i dag og i årene der kommer kan vedblive at udvikle os, og derved fastholde vores førende position i branchen, er vi nød til at investere i vores medarbejdere, vores organisation og vores ledelsesværktøjer, for systematisk at kunne udvikle nye bæredygtige forretningstiltag og samtidig have så meget fokus på målbare data, at vi i vores årlige ESG-rapportering kan tegne et meget nuanceret, veldokumenteret og åbent billede af en miljøvirksomhed der kontinuerligt udvikler sig til gavn for alle koncernens interessenter”.

 Helt konkret skal der arbejdes med at videreudvikle og synliggøre alle de tiltag der bidrager til et reduceret samlet ressourceforbrug, når City Container vælges som samarbejdspartner i forhold til den samlede logistik og genanvendelsesløsning, når en kunde har brug for indsamlingsmateriel, transport og genanvendelse af affald fra borgere og erhverv.

Hvad er ESG?

Den korte forklaring er, at forkortelsen ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). Men der er selvfølgelig mere til det end bare nogle flotte ord.

ESG handler grundlæggende om virksomheders bæredygtighed i relation til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Formålet med måling af ESG er, at virksomheden gør en indsats for at registrere sin miljøpåvirkning, er ærlig omkring den og viser omverdenen, at virksomheden kontinuerligt udvikler sig med henblik på at begrænse miljøpåvirkningen fra sine kunders- og egne aktiviteter.

Indsamlingen af data er et vigtigt element i arbejdet med ESG – ud over at være et nødvendigt udgangspunkt for måling af ESG, er indsamling og forståelse af data også en forudsætning for, at City Container kan udvikle nye og mere bæredygtige genanvendelsesløsninger for det affald, som vores kunder giver os et ansvar for at håndtere for dem.

Hvad er forskellen på ESG og CSR?

CSR står for ”Corporate Social Responsibility” og tegner primært et billede af virksomhedens samfundsmæssige ansvar i forhold til en række nære interessenter.

Begge begreber relaterer sig til virksomheders sociale ansvarlighed. Ifølge erhvervsmagasinet Forbes, så er forskellen, at CSR holder virksomheder ansvarlige for deres sociale forpligtelser på en mere kvalitativ måde, mens ESG gør indsatserne, både de miljømæssige og sociale, målbare. Noget som Peter Basland også understreger, når han forklarer om fordelene ved ESG.

ESG er en oplagt måde at skabe mere gennemsigtighed i en virksomhed, idet arbejdet med at minimere virksomhedens miljøbelastning og udvikle bæredygtige forretningsmodeller bliver nemmere at dykke ned i og udvikle på når målbare data er tilgængelige, forklarer han.

Det gør det også meget nemmere for kunder og øvrige interessenter at danne sig en forståelse af virksomhedens konkrete arbejde med bæredygtighed.

Sådan kommer vi til at arbejde med ESG i City Container

ESG er en oplagt måde at skabe mere gennemsigtighed i vores virksomhed, idet fx arbejdet for at minimere virksomhedens miljøbelastning og bæredygtige forretningsmodeller bliver nemmere at dykke ned i og udvikle på, da indsatserne i forhold til indsamling af data med ESG også gøres målbare.

Peter Basland ser tre niveauer, hvor ESG-indsatsen skal integreres i koncernens selskaber:

  • Operationelt – ESG-organisationen skal være med til at understøtte, vedligeholde og sikre retning i forhold til løbende optimering af eksisterende forretningsmodeller, blandt andet gennem øget fokus på dataopsamling og aktivt brug af kvalitets- og miljøledelsessystemer
  • Strategisk – ESG-organisation skal være med til at sikre, at bæredygtighed og målbare forbedringer er grundlæggende værdier, der driver udviklingen af nye forretningsmodeller og nye samarbejdsrelationer
  • Kommunikativt – ESG-organisationen skal være med til at sikre at vi kommunikerer baseret på fakta, i relation til den bæredygtighedsrejse som vi allerede har været undervejs på igennem mange år 


”Det er et strategisk valg, at vi skaber denne nye organisation i koncernen. Vi er en af Danmarks førende miljøvirksomheder – vi har vi en forpligtigelse til at udvikle os som organisation for derved skabe de bedst mulige rammer for hele tide at blive bedre til at optimere vores drift og udvikle nye bæredygtige løsninger for vores kunder, derfor forpligter vi os i ESG-organisationen til at understøtte hele koncernen” slutter Peter Basland.

Afhentningsformular