Få overblik over den reviderede affaldsbekendtgørelse 2021

Baggrunden for den øgede sortering skyldes et politisk ønske om et miljømæssigt grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030. Det er samtidig et ønske om at strømline affaldssorteringen. Det er nu de samme piktogrammer, du skal kigge efter – både som privat person og som virksomhed. Formålet med at øge antallet af fraktioner er også, at mere affald skal genanvendes. Du kan læse hele bekendtgørelsen her.

For at gøre det nemt for dig, så har vi lavet en liste over hvilke fraktioner, der skal sorteres:

  1. Glasaffald
  2. Metalaffald
  3. Plastaffald
  4. Papiraffald
  5. Papaffald
  6. Madaffald
  7. Tekstilaffald
  8. Mad- og drikkekartonaffald
  9. Restaffald
  10. Farligt affald

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere og om din nuværende løsning, lever op til de nye krav, så kontakt os.

Sådan skal du anmelde byggeaffald
Den reviderede affaldsbekendtgørelse stiller også krav om at du fremover skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, senest to uger inden du begynder at rive ned eller renovere. Det kan du læse mere om her.

Afhentningsformular