Få overblik over den reviderede affaldsbekendtgørelse 2021

Opdateret 25.08.2023

Baggrunden for den øgede sortering skyldes et politisk ønske om et miljømæssigt grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030. Det er samtidig et ønske om at strømline affaldssorteringen. Det er nu de samme piktogrammer, du skal kigge efter – både som privat person og som virksomhed.

Som privat person har du, afhængig af, hvor du bor, skulle sortere i flere fraktioner gennem et stykke tid. Som virksomhed træder de samme regler i kraft med udgangen af 2022.

Formålet med at øge antallet af fraktioner er, at mere affald skal genanvendes. Du kan læse hele bekendtgørelsen her. Miljøstyrelsen har samlet en række materialer og gode tips til at komme igang. Det kan du hente her

For at gøre det nemt for dig, så har vi lavet en liste over hvilke fraktioner, der skal sorteres:

  1. Glasaffald
  2. Metalaffald
  3. Plastaffald
  4. Papiraffald
  5. Papaffald
  6. Madaffald
  7. Tekstilaffald
  8. Mad- og drikkekartoneraffald
  9. Restaffald
  10. Farligt affald


Hos City Container kan vi håndtere dem alle. Hvis du er i tvivl om din nuværende løsning, lever op til de nye krav, så kontakt os.

Sådan skal du anmelde byggeaffald
Den reviderede affaldsbekendtgørelse stiller også krav om at du fremover skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, senest to uger inden du begynder at rive ned eller renovere. Det kan du få hjælp til her.

Afhentningsformular