Hos City Container får du certificeret miljørådgivning

Er du i tvivl om, hvordan du bedst håndterer dit byggeaffald, så kan City Container tilbyde kompetent rådgivning. Vores konsulenter er certificerede og klar med vejledning om korrekt håndtering af miljøskadelige stoffer i byggeaffald fra nedrivninger og renoveringer.

Ulrik Pedersen, salgschef i City Container Vest, har været certificeret miljørådgiver siden december 2020. Han har oplevet en stigende interesse for de miljømæssige sider af korrekt affaldshåndtering, og er derfor rigtig glad for sin certificering, der har klædt ham endnu bedre på til ikke bare at kunne sørge for korrekt affaldshåndtering, der er en afgørende del af City Containers service, men også at kunne rådgive og vejlede kunderne, når det omhandler miljøskadelige stoffer i bygninger. En opgave, der er væsentlig for byggeaffaldets videre muligheder for genbrug og genanvendelse.

”Jeg oplever heldigvis et stigende fokus på, at affaldet håndteres korrekt og efter gældende regler, til gavn for os alle og ikke mindst miljøet. Vi oplever i stigende grad, at disse hensyn også er noget, som vores kunder i større grad har en nysgerrighed omkring. Mange vil rigtig gerne løfte deres egen indsats ude på byggepladserne, og derfor er vores strategi med meget nærværende konsulenter på byggepladserne måske endnu vigtigere nu end tidligere. Det at kunne tilbyde rådgivning og vejledning on-site og ikke ”bare” at transportere vores kunders affald, er noget vi oplever stigende efterspørgsel på,” forklarer Ulrik Pedersen.

Korrekt affaldshåndtering bygger på ordentlig rådgivning
I City Container er det ikke nyt at arbejde med miljøhensyn. Her er man vant til at arbejde med dokumentation og udføre affaldshåndteringen efter gældende regler og myndighedskrav, ligesom at der hele tiden arbejdes på at gøre tingene bedre ved optimering af egne processer, så de bliver mere bæredygtige og minimerer miljøpåvirkningen. Men rådgivning og vejledning af andre, det kræver noget nyt.

”Det at kunne rådgive og vejlede andre ordentligt, det kræver noget ekstra. Derfor er certificeringen som miljørådgiver noget, der giver rigtig god værdi. Ikke direkte hos os, da det selvfølgelig ikke koster noget at få gode råd og ordentlig vejledning, men vi ved, at når vi kan sørge for at vores kunder er klædt på til at håndtere deres byggeaffald korrekt, så har det stor betydning for deres bundlinje, ligesom det har indflydelse på vores fælles miljøindsats, og ikke mindst det mere nærliggende arbejdsmiljø, når affaldet er korrekt kildesorteret og miljøskadelige stoffer behandles korrekt,” forklarer han.

Godt samarbejde mellem bygherrer og underentreprenør sikres af certificerede miljørådgivere
Stadig mere byggeri bliver opført og gennemført med henblik på at kunne opnå certificeringer som fx DGNB, Svane-mærket og andre. Derfor giver det også rigtig god mening at kunne tilbyde certificeret rådgivning, så alle taler samme sprog fra nedrivning til genanvendelse på byggepladserne.

”Vores kunder kræver, at der skal være styr på processerne, når deres byggeaffald skal håndteres. Det krav vil vi til enhver tid honorere hos City Container. Vi ønsker også at levere den bedste service. Og det kræver, at miljøhensyn ikke er en eftertanke. Derfor er det vigtigt er være opdateret med nyeste viden, hvilket vi kan tilbyde som certificerede miljørådgivere. Det giver vores kunder tryghed at vide, at vi i City Container er uddannet inden for miljørådgivning, og derfor er en oplagt samarbejdspartner.”

Ny miljørådgiver i Øst
Den seneste certificerede miljørådgiver hos City Container er Susanne Hansen, der er Key Account Manager hos City Container i Østdanmark. Hvad det betyder at blive uddannet og certificeret inden for miljørådgivning, forklarer hun,

”Det betyder, at vi hos City Container ikke bare siger, at vi vil gøre det ordentligt, men faktisk sørger for, at vi er klædt på til at efterleve vores motto. Det betyder, at vi er klar til at rådgive om bæredygtige affaldsløsninger, og at vi sætter barren højt for os selv, når vi håndterer jord og affald for vores kunder – også når det gælder affaldshåndtering af miljøproblematiske stoffer, korrekt sortering og bedre genanvendelse.”

Kort om miljøcertificeringen
Miljøcertificeringen giver viden om miljøproblematiske stoffer fra byggeriet. Det kan være ved nedrivning, ombygning og anlægsprojekter, hvor ældre byggemasse skal håndteres som affald. Med certificerede miljørådgivere i både Øst og Vest kan City Container tilbyde vejleding til vores kunder om bl.a.

  • miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
  • hvornår og hvordan miljøproblematiske stoffer findes i bygningsdele
  • PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp-saneringsmetoder
  • arbejdsmiljøregler vedrørende miljøproblematiske stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
  • de gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
  • miljøtilsyn under miljøsanering.

Afhentningsformular