Logistik for viderekommende

I Carlsberg Byen er trafikken tæt og pladsen trang. Men inddragelse af alle aktørerne i området ved informationsmøder og forankring af ansvaret i hverdagen betyder, at hverdagen glider let for bydelens aktører som City Container, der dagligt betjener flere erhvervskunder i den nye bydel.

En by i byen, mange samtidige brugere og en kompleks byggeplads, der konstant udvikler sig. Det er ikke den nemmeste opgave at få logistikken til at flyde i et område som Carlsberg Byen. Det stiller krav til entreprenører, leverandører, håndværkere og hvem der ellers har en hverdag, der betyder, at de skal færdes i Carlsberg Byen.

Carlsberg Byen er som humlebien

Alligevel glider det. Nogle vil måske sige mod alle odds ligesom humlebien, der ikke skulle kunne flyve. Men det er ikke kommet af sig selv, forklarer logistikchef i City Container, Michéla Annfeldt,

“Det er værd at bemærke sig den måde, som man aktivt arbejder med kommunikation og koordinering på hos Carlsberg Byen. Her har man formået at tæmme kaos ved at sørge for at gå i dialog med alle, der har deres hverdag i området.

Man kan tale sig til meget

Michéla Annfeldt forklarer, at Carlsberg Byen afholder månedlige møder med alle interessenterne i området, så alle har mulighed for at blive klædt på, og minimere risikoen for at virksomheder, beboere og andre går skævt af hinanden.

For det er nemlig ikke bare virksomheder som City Container, der servicerer entreprenørerne og entreprenørerne selv, der deltager på møderne. Også de andre brugere er med, dvs. beboerforeningerne og skolebestyrelser mv.

“Det betyder, at alle i området er informeret om, hvad der sker og kommer til at ske. Det er rigtig rart, at man her arbejder ud fra, at kommunikationen virkelig er det, der får det hele til at glide meget bedre, og det minimerer uheldige konsekvenser, som en så kompleks arbejdsplads ellers kunne have,” forklarer logistikchefen og fremhæver naboklager, unødvendig vente- og spildtid som eksempler på noget af det, man ikke ser meget af kompleksiteten taget i betragtning.

Tag ideerne med videre

Logistikchefen fra City Container afslutter med at fremhæve nogle gode erfaringer fra Carlsberg Byen, som også mindre byggepladser vil kunne drage fordel af:

  • Udpeg en logistikansvarlig. Du kan møde Carlsberg Byens ansvarlige i interviewet her, der er blevet bragt i Licitationen
  • Sørg for at inddrag naboer, leverandører og andre, der har deres daglige gang på eller omkring pladsen i, hvordan tingene skal gøres, fx processer for levering af materialer, containere og lign. så hvis noget ændrer sig, kan der tages hensyn
  • Sæt møderne i kalenderen. Hos Carlsberg Byen afholder man møderne en gang om måneden. Sæt frekvensen, så det giver mening for jer, men især for de andre, som I har berøring med. Møderne kommer tilbage i form af goodwill og bedre bundlinje: Gladere naboer og mindre vente- og spildtid

Om Michéla Annfeldt

Siden november har Michéla Annfeldt bestridt posten som logistikchef i City Container. Før det har hun været i virksomheden som kørselsleder i tre og et halvt år.

Hun fortæller, at det hun finder særligt spændende ved arbejdet i City Container er det fokus virksomheden har på miljøet. Ligesom de komplekse logistikopgaver, hvor det handler om at samle, optimere og få folk til at yde deres bedste gennem nogle ordentlige processer.

Michéla Annfeldt

Afhentningsformular