MIJODAN Ny i Reconor familien

Pressemeddelelse 6. oktober 2017

Sønderjyske Mijodan bliver en del af den landsdækkende logistik- og miljøvirksomhed Reconor

Reconor og Mijodan, der tilsammen håndterer mere end 2 millioner tons affald årligt, leverer løsninger til hele værdikæden inden for cirkulær økonomi gennem indsamling, sortering, behandling og genanvendelse af restprodukter og jord.

Reconor-gruppen i Farum udvider igen sine aktiviteter i Jylland med overtagelsen af Mijodan A/S i Agerskov pr. 5. oktober. I juni blev Lotra i Kolding en del af Reconor-gruppen.

”Vi oplever en stigende efterspørgsel på miljøorienterede løsninger på et højt professionelt niveau og stiler efter at være til stede i alle større byer og regioner i Danmark. Vi forventer en fortsat konsolidering i branchen, så vores fælles viden, organisation og teknologi kan komme i spil endnu flere steder”, siger adm. direktør Carsten Fich, Reconor-gruppen.

”Mijodan er en veldrevet miljø- og genbrugsvirksomhed, som dygtigt har udviklet sig i takt med efterspørgslen på nye løsninger inden for genanvendelse af restprodukter og jordbehandling. Vi er glade for, at én af de nuværende ejere Bjarne Jensen fortsat vil stå i spidsen for Mijodan, der bevarer navn og medarbejderstab. Vi glæder os til at levere stærke løsninger sammen i et nyt landsdækkende set-up”, siger Carsten Fich.

Mijodan er i de senere år vokset markant inden for kerneområderne kompostering, jordrensning, slam samt genanvendelse og kan fx modtage og genanvende alle former for isolering og gips. Mijodan genanvender også jord og vil i løbet af de næste 10-20 år etablere en 45 m høj skibakke i Aabenraa kommune.

Mijodan blev i 2003 etableret af Niels Erik Jespersen, og han har siden 2014 ejet virksomheden sammen med Bjarne Jensen.

Niels Erik Jespersen har valgt at fortsætte i en ny rolle som ansvarlig for forretningsudvikling i hele Reconor-gruppen, og Bjarne Jensen fortsætter som daglig direktør af Mijodan.

Direktør Bjarne Jensen, Mijodan: ”Vi ser frem til at blive en del af Reconor. Det giver bredere skuldre til at videreudvikle forretningen. Som del af Reconor-gruppen får vi adgang til flere stordriftsfordele fx med hensyn til digital kommunikation og dokumentation, som spiller en stadig større rolle i samarbejdet med vores kunder. Vi ser også frem til i det hele taget at dele ideer, viden og erfaringer – og opgaver – med vores nye kolleger. Vi har samme ambition om at kunne genanvende mere affald og reducere mængderne til forbrænding og deponering.”

Salgsprisen offentliggøres ikke.

Facts om Mijodan

Mijodan, der beskæftiger 18 ansatte, har hjemsted i Agerskov i Sønderjylland. Selskabet har desuden aktiviteter i Uge, Glamsbjerg og Hobro.

Virksomheden råder blandt andet over 20.000 m2 lagerkapacitet under tag og 40.000 m2 befæstet areal udendørs.

Mijodans komposteringsanlæg har en kapacitet på 40.000 tons om året. Virksomheden er markedsledende inden for kompostering af spildevandsslam. Komposten er alternativ til
kunstgødning til gavn for miljøet og landmandens økonomi.

Mijodans jordhotel, etableret i 2010, gør det muligt at modtage alle former for forurenet jord til
enten genanvendelse eller slutdeponering.
Ved Uge nær Tinglev har Miljodan A/S etableret et CO2-venligt biologisk jordrensningsanlæg, der vil bidrage til at forvandle en tidligere losseplads til et rekreativt område med skibakke, fiskesøer og etfriluftsteater. Anlægsprojektet vil kunne rumme ca. 2,5 millioner tons jord, når det er færdigt.

www.mijodan.dk

Facts om Reconor

Reconor-gruppen er en af Danmarks mest moderne virksomheder inden for indsamling og behandling af jord samt bygge- og anlægsaffald. Reconor-gruppen , der har hovedsæde i Farum,
består af City Container, Norrecco, Grus Direkte og LOTRA. Efter opkøbet af Mijodan omfatter Reconor-gruppen i alt ca. 350 medarbejdere.

www.norrecco.dk
www.citycontainer.dk
www.lotra.dk
www.grusdirekte.dk

Afhentningsformular