Når sneen falder særligt tæt, kræver det lidt ekstra af os alle

Vinterberedskabet har mange steder haft lav prioritet i de offentlige budgetter. Forklaringen er enkel: Der er langt mellem sne i de mængder, vi ser i disse dage. De økonomiske afvejninger, der går forud for at sætte mindre af til et sneberedskab, der kan klare de mængder, nogle landsdele oplever lige nu, kan derfor også være svære at forsvare under normale omstændigheder, hvor kommunerne også skal sikre økonomi til meget andet end snerydning.

Men det har nogle konsekvenser her og nu, bl.a. at renovationsarbejdet nogle steder ikke kan udføres.

Problemet opleves hos enkelte borgere, som desværre må udvise ekstra tålmodighed

I øjeblikket er udfordringen ikke manglende snerydning på de enkelte borgeres matrikler i de kommuner, som City Container MSW servicerer, lyder det fra interim direktør, Torben Lindholm, der fortæller,

”Nogle borgere vil opleve, at problemet med manglende affaldstømning ender hos dem, fordi vi ikke kan komme frem. Men det er ikke fordi de ikke selv har ryddet adgangsvejene tilstrækkeligt, men fordi sneberedskabet ikke står mål med behovet, når vi ser snevejr, der som nu, afviger fra normalen. Det er derfor i mange tilfælde ude af borgernes hænder at sikre adgangen til deres affaldsbeholdere,” lyder det fra direktøren,

”I City Container udviser vi derfor i denne tid ekstra forståelse for, at borgerne nogle steder i landet ikke har kunne følge med mht. snerydning på egen matrikel, fordi sneen er faldet ikke bare over natten, men også i løbet af dagtimerne, hvor vi tømmer. Det kræver lidt ekstra af os, så gør vi vores bedste for at sikre tømningerne på vores ruter.”

Men det resulterer i, at det kræver det noget ekstra tålmodighed hos borgerne i de særligt udsatte områder, der ikke kan være sikre på, at City Containers skraldefolk kan nå frem til alle affaldsbeholdere, når selve vejnettet er ufremkommeligt, konstaterer han, og understreger, at man gør en særlig indsats for at indhente tømninger, der ikke har kunne foretages.

Sne på ruten kræver mere af skraldemanden

At renovationsarbejdet ikke kan udføres som normalt, hænger, udover ufremkommelige veje, dog også sammen med, at opgaven skal kunne udføres under ordentlige arbejdsforhold på de enkelte ruter. For belastningen er ekstra hård, når fx vejret står i vejen, og behovet for sneberedskab ikke står mål,

”Det er aldrig tilfredsstillende, når man ikke kan løse de opgaver, man er ansat til. Det kender vi alle, uanset hvad vi laver,” fortæller Torben Lindholm og fortsætter,

”Men der er en øget belastning, når affaldet ikke kan afhentes, uden at det skal forcere uhensigtsmæssigheder som snedynger og lignende. Og når man har 200 tømninger på en enkelt arbejdsdag, så er det noget, der sætter sig i kroppen, hvis man insisterer på at gå den ekstra mil for at nå i mål med alle. Og det kan hverken vi, som virksomhed, eller andre med rimelighed forvente af skraldemanden. Derfor må vores skraldefolk nogle steder også vælge at udskyde tømninger, selvom de allerhelst ville kunne komme forbi alle borgere på deres ruter,” slutter Torben Lindholm.

Det er atypisk, når affaldet ikke blive afhentet

Torben Lindholm fortæller, at det er meget atypisk, at man må droppe afhentningen af borgernes affald, som det sker nu pga. vejret,

”Normalt går mere end 99 procent af alle tømninger uden problemer, når man ser på det over hele året. Derfor er det også vigtigt, at vi har fokus på normalen frem for den noget atypiske situation, som vi har lige nu,” lyder det fra Torben Lindholm.

Hvad skal man generelt gør for at sikre afhentning af affald?

Selvom du som borger ikke kan gøre noget ved det kommunale sneberedskab, så er der dog nogle ting, du kan gøre for at sikre, at affaldet kommer videre i systemet:

  1. Sørg for frie adgangsveje, uanset om det er cykler, snedynger eller hækken, der står i vejen, så tænk på, at hver affaldsspand i et normalt parcelhus vejer mellem 15 og 30 kilo (og en container til et lejlighedskompleks med fx madaffald nemt kan veje 100 kilo). Det kræver mere af skraldefolkene at skulle manøvrere gennem forhindringer.
  2. Husk at salte, så vi undgår faldulykker. Skraldemandens arbejdsplads er også din indkørsel, og vi oplever desværre flere ulykker, når det bliver frost.
  3. Hav forståelse for, at det kan larme lidt, når vi skal tømme madaffaldsbeholderne i frostvejr. Det fryser fast, og derfor kan vi være nødt til at banke det løst, for at få det med.
  4. Får du ikke tømt pga. snevejret, så saml affaldet i klare poser og stil det ud til næste planlagte tømning. Så sørger vi for at tage det med.

Afhentningsformular