Nye regler for affaldssortering skaber positivt pres for hurtig omstilling

Den 1. juli 2021 blev det et krav for landets 98 kommuner, at de skal indsamle affald fra borgerne i ti forskellige fraktioner.

Ni kommuner var klar til at kunne håndtere de nye regler for affaldssortering hos borgerne, da skæringsdatoen for de nye regler om affaldssortering blev nået 1. juli 2021. Men ud af i alt 98 kommuner, så er det ved første øjekast ikke imponerende, at kun 9 ikke måtte ty til at søge om dispensation for de nye regler.

Er 10% godt nok?
Men hvorfor var så mange ikke klar på skæringsdagen? Er kravene sat urealistisk høje? Har kommunerne sovet i time eller? Nej, hverken eller lyder det korte svar fra Thorbjørn Rosenkilde, der er udbudschef hos City Container MSW. Han uddyber:

“De nye regler blev præsenteret omkring årsskiftet. Det betyder, at kommunerne har haft lige godt et halvt år til at forberede sig på den ekstra indsats, som de nye regler medfører. Man kan godt argumentere for, at det er en kort frist. Særligt fordi, der til nogle af fraktionerne skal opbygges helt nye forretningsområder, der ikke tidligere har været hverken behov for eller økonomi til at håndtere. Men hvis ikke man havde sat fristen kort, så kunne vi jo ende med at skyde den meget vigtige omstilling af vores ressourcehåndtering i det uendelige. Derfor er det ikke nødvendigvis dårligt, at fristen var så kort, at mange ikke har kunnet overholde den. For det er jo også et tegn på, at man ikke bare har taget den nemme løsning og sat barren lavt. Det pres man politisk har skabt, giver nu en tiltrængt efterspørgsel på nye løsninger fra os leverandører på markedet til, at vi kan efterkomme de nye krav på en måde, der også økonomisk bliver bæredygtig.”

Nyt kræver omstilling
Særligt to fraktioner stikker ud, som mere problematiske at kunne håndtere fra dag et, forklarer han. Det er fraktionen “mad- og drikkekartoner” samt “tekstiler”.

Tekstiler er i opstartsfase besværlige, fordi denne fraktion ikke har været indsamlet borgernært og i dette omfang tidligere. Den kræver nogle særlige betingelser i forbindelse med indsamling og håndtering, der stiller store krav, idet det er nødvendigt, at tøjet holdes helt tørt og rent fra det kasseres af en borger til det kan sælges igen som direkte genbrug. Skal tekstiler i stedet genanvendes kræver det flere ressourcer og har derfor en større miljøpåvirkning, forklarer Thorbjørn Rosenkilde. Denne fraktion skal først behandles fra 2022.

Den anden er fraktionen mad- og drikkekartoner, og den er svær, da der her er tale om en helt ny affaldstype, der derfor kræver særlig omstilling på landets modtageanlæg. Det er ikke blot opskalering, men også nye processer og materiel, der skal indsættes ved modtagelsen af disse affaldstyper.

“Det har for borgerne ude i kommunen ikke tidligere været muligt at sortere denne type affald fra. Heller ikke hos modtageanlæggene, har man arbejdet med disse fraktioner før, hvilket kræver ressourcer og investeringer. Derfor er det positivt, at man med en kort overgangsperiode skaber et behov for at finde og investere i løsninger her og nu ved at lægge ekstra pres på markedet,” forklarer udbudschefen.

Lidt længere tilløb for virksomhederne
Blandt landets virksomheder har man derimod lidt længere tid til at omstille sig til de nye krav, fortæller Thorbjørn Rosenkilde. Her træder kravet om at kildesortere i de ti fraktioner nemlig først i kraft fra 31. december 2022.

“Vi ser blandt mange af vores erhvervskunder, at man er interesseret i at komme i gang med at sortere mere. Mange arbejder i dag bevidst med at kildesortere, og gør det også så man sorterer i mere en blot ti fraktioner. Det er faktisk rigtig positivt at opleve, at kunderne ønsker, og også stiller krav til, at vi hjælper dem med at finde nye måder at bringe affaldet tilbage i systemet,” siger han.

Thorbjørn Rosenkilde er derfor ikke nervøs for, om landets virksomheder vil komme til at stå i samme situation som kommunerne tilbage i juli måned. Han mener, at når virksomhederne skal over på de nye regler, så har industrien været gennem den fornødne omstilling

De ti affaldstyper

Som privat skal du efter 1. juli 2021 kunne sortere i følgende fraktioner:

  1. Restaffald
  2. Papir
  3. Pap
  4. Metal
  5. Glas
  6. Plast
  7. Madaffald
  8. Farligt affald
  9. Mad- og drikkekartoner
  10. Tekstiler, der er ikke krav om, at denne affaldstype kan sorteres i eller ved hjemmet, men husstandsnært

Som virksomhed skal du først kunne kildesortere i de ti fraktioner fra 31. december 2022.

Afhentningsformular