Renoveringer trækker en hale af byggeaffald efter sig

Kommunernes anlægsloft er væk. Det betyder, at skoler og andre offentlige bygninger kan blive renoveret i større grad end hidtil. Men det betyder også, at en masse byggeaffald skal håndteres. City Container er en del af løsningen, der skal sikre, at så meget som muligt bringes til genanvendelse

I Hovedstaden ser salgschef Lennart Nielsen frem mod et travlt 2021. Ikke mindst renoveringen af de kommunale bygninger, men også de almene boliger er der godt gang i.

“Vi kan godt mærke, at kommunerne har taget fat på en helt anden måde, nu hvor anlægsloftet er fjernet. Vi ser det for eksempel i forhold til renovering af skoler, samt andre kommunale bygninger.” forklarer Lennart Nielsen, der ikke er i tvivl om, at antallet af renoveringsopgaver kommer til at stige i de kommende år.

En hale af byggeaffald er ikke nødvendigvis skidt

Men hvad sker der så med den hale af affald, som naturligt følger, når der sættes gang i renoveringerne? Vil vi se ophobninger af byggeaffald til deponering?

Nej, heldigvis er man i byggeriet meget bevidst om sin rolle i samfundet. I dag er det nemlig ikke kun den færdige bygning, der skal stå i de rigtige bæredygtige materialer. Det er hele processen i forbindelse med byggeriet, der i så høj grad som muligt skal være cirkulær og bæredygtig, forklarer Lennart Nielsen og uddyber:

“Den cirkulære tankegang er i stor grad slået igennem hos vores kunder. Man vil kende sit byggeprojekt ned til mindste detalje. Også affaldets rejse fra det forlader byggepladsen og frem til det bliver bragt til genanvendelse eller på anden vis nyttiggøres. Og det bedste er, at det er noget kunderne ønsker. Det er også deres egne høje krav. Det er jo rigtig positivt!”

Affald er ikke bare affald

Hos City Container har man en tradition for at arbejde med at bringe affald tilbage i byggeriet på ny. Her arbejder man tæt sammen med miljøvirksomheden Norrecco om blandt andet at få gipsplader bragt til genanvendelse, så de bruges til at lave nye gipsplader.

Fra gipsplade til gipsplade-tankegangen afspejler sig også i den måde man administrativt arbejder med kunderne på, forklarer Lennart Nielsen.

Man har i City Container oparbejdet erfaring med at afrapportere, så det er i overensstemmelse med de forskellige certificeringer, som man i dag primært bygger efter. Bl.a. DGNB, Svanemærket og LEED. Det betyder, at man som kunde kan få månedlige rapporter over, hvor meget affald fra ens plads, der er gået til genbrug, nyttiggørelse, genanvendelse eller deponi.

Vejen til sporbarhed er igang

“Vi er garanter for, at tingene bliver håndteret korrekt. Vi rådgiver om miljøscreening (som er en lovbestemt procedure, hvor man får lavet en screening af sin bygning for skadelige stoffer der kan ødelægge miljøet som f.eks. PCB, asbest etc., red.). Vi sørger for anmeldelse til kommunen, og efterfølgende køresedler, deklarationer til de anviste modtageranlæg,” forklarer Lennart Nielsen, og understreger, at det skal være nemt at være kunde hos City Container, så de i stedet for affaldet kan koncentrere sig om det, de er bedst til.

“For det, at sikre gennemskuelighed og korrekt håndtering af affald fra en stor byggeplads, er komplekst. Vi tilbyder derfor også forskellige løsninger. Vi stiller blandt andet op til løbende oplæring ude hos vores kunder, så nye byggesjak er klædt ordentligt på,” uddyber han.

Vidensdeling styrker

Korrekt håndtering af affald er en kontinuerlig proces. Stadig nye materialer dukker op, og gamle bliver mulige at genanvende på nye måder. Derfor arbejder man i City Container organisatorisk på at kunne samle så meget viden som muligt hos så mange som muligt. Senest har det betydet, at man har besluttet at slå en del af salgsafdelingen sammen med kundeservice. Det sker for at sikre vidensdelingen mellem de to afdelinger, der er tættest på kunderne. Det er noget, Lennart Nielsen også ser frem til bliver konkret i 2021.

Om Lennart Nielsen

Lennart Nielsen har været ansat hos City Container siden 2007. I den periode har han set, hvordan bygge- og anlægsbranchen har ændret sig over mod et langt større fokus på bæredygtighed og cirkulær tankegang. Og det kræver uvildighed i rådgivningen om korrekt affaldshåndtering, som man leverer i City Container.

Læs videre

Vil du læse mere om kundeservice i City Container, så kan du læse interviewet med Maria Randrup, der er kundeservicechef lige her, hvor du også kan læse mere om City Containers digitale løsning, der gør det nemt at bestille tømning af containere og sikrer dig som kunde 24/7-overblik over containerne hos dig!

Afhentningsformular