Sidste chance: Bliv klar til at følge de nye regler for virksomheders affaldssortering

Den reviderede affaldsbekendtgørelse har rykket affaldshåndteringen ud til mange af landets borgere her i 2022. Fra årsskiftet bliver det så virksomhedernes tur til at kildesortere mere.

Affaldsbekendtgørelsen kræver, at alle affaldsproducerende virksomheder senest den 31. december 2022 skal sortere deres affald i overensstemmelse med sorteringskravene nævnt nedenfor:

Hvis du synes, disse fraktioner virker bekendte, så er det fordi, det er de samme, som mange af os allerede i dag sorterer vores husholdningsaffald i, for at sikre at mere affald kan genbruges og genanvendes til gavn for miljøet.

Vi hjælper jer meget gerne med en tilpasset løsning, der gør det enkelt for jer at kildesortere jeres affald i de nye fraktioner.

Vær ekstra opmærksom, hvis din virksomhed håndterer byggeaffald

Men det er ikke kun affaldet fra virksomhedens drift, der skal håndteres anderledes fra 2023.

Har din virksomhed med byggeaffald at gøre, så skal du være opmærksom på, at der også her er indført skærpede regler.

Konkret betyder det, at du fra årsskiftet skal anmelde byggeaffald til den kommune, der arbejdes i, senest to uger før arbejdet påbegyndes. Vi hjælper vi dig gerne med anmeldelsen.

Afhentningsformular