Tre dages ekstern auditering af ISO-certificeringer hos City Container MSW forløb helt uden afvigelser

En ekstern auditering uden en eneste afvigelse hos City Container MSW betyder, at man fortsat stolt kan fremvise sine ISO-certificeringer med vished om, at man også i hverdagen efterlever de systemer og krav, som certificeringerne foreskriver.

Hos City Container MSW (municipal solid waste) har man ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Det kræver tilbagevendende ekstern auditering.

Tre dages auditering i store dele af City Container MSW — også blandt de udekørende medarbejdere
Den seneste eksterne audit er lige overstået, og den varede tre dage. Det hele startede med et møde, hvor øverste ledelse blev auditeret i ledelsessystemet og de væsentlige forretningsgange. Dernæst bevægede den eksterne auditør sig ud i de forskellige dele af organisationen, herunder hos arbejdsmiljøorganisationen, kontrolbesøg på lokalkontorer samt hos City Containeres skraldemænd ude i distrikterne. Der er altså langt fra tale om en skrivebordsøvelse, når en organisation som City Container MSW skal have gennemgået sin ret til at bryste sig af ISO-certificeringer.

Denne grundighed, hvor man kommer rundt i store dele af organisationen, betyder, at et stort antal personer i forskellige afdelinger høres om deres daglige arbejdsgange og rutiner, for at tjekke, at der er sammenhæng imellem aftaler, udmeldinger og arbejdsmetoder. Herudover bliver også de enkelte lokaliteter gennemgået for dokumentation, sikkerhedsudstyr og lign.

En systematisk tilgang lægger grunden for sikker vækst
Med et ISO-system har City Container MSW mulighed for at forholde sig systematisk og kritisk til de risici en aktivitet eller en strategi kan have for virksomheden, således at virksomheden har mulighed for at handle aktivt og få justeret uklare arbejdsgange og processer, så afledte risici nedbringes og kvaliteten i leverancerne øges.

“Denne systematiske tilgang er særlig givtigt i en tid, hvor vi vækster og bliver flere ansatte. Ved at have styr på vores processer og arbejdsgange, nedbringer vi fejl og ulykker. Det betyder i sidste ende, at vi som virksomhed bliver en langt tryggere arbejdsplads samtidig med, at vi kan reducere vores omkostninger og ressourcer, samt dokumentere, at vi har fuldt styr på vores processer,” forklarer Henrik Lind, der er driftschef for i City Container MSW.

ISO-certificeringer gør organisationen transparent for kunderne
Og det er ikke kun på de indre linjer, at en systematisk tilgang med ISO-certificeringer giver tryghed. For kunderne betyder det nemlig, at man får en uvildig 3.-parts dokumentation for, at City Container MSW som samlet virksomhed systematisk efterlever de høje krav en ISO-standard stiller.

“Det skaber tillid, og betyder, at kunden kan regne med at modtage den samme ensartede og høje kvalitet til en konkurrencedygtig pris,” forklarer Henrik Lind, “derudover er det også en væsentlig faktor, når man skal vælge ny leverandør, at man har et klart bevis for, at en organisation med sine ISO-certificeringer kan bevise, at den arbejder etisk ansvarligt med miljø og arbejdsmiljø. Det gør organisationerne, som man handler med, langt mere transparente, når man som vi her i City Container MSW har disse eksterne audits.”

Fortjent ros
Derfor ligger det også Henrik Lind meget på sinde at få sendt en stor tak og kæmpe ros til alle de dygtige kollegaer, som har medvirket i auditeringen, men som også i hverdagen sørger for at gøre regler og systemer til sunde arbejdsgange, der gavner dem selv, organisationen og kunderne. Noget der støttes op om af Else Aagaard, der er koordinator for ledelsessystemer i Reconor Group, City Containers moderselskab, ”Som ISO-koordinator for bl.a. City Containers ledelsessystem, er det en fornøjelse at se, hvor effektivt organisationen med ledelsen i front, arbejder med de tre ISO-standarder i et fælles ledelsessystem i det daglige. Alle beslutninger og tiltag er gennemsyret af at gøre det, som er aftalt, og som står beskrevet ISO-ledelsessystemet, at City Container skal. Det er tydeligt at mærke både hos skraldemændene, hos kontorpersonalet og i ledelsen, at alle kender procedurerne, og anvender dem i det daglige. Det er derfor meget fortjent, at auditøren kom med en særlig ros til den værdibaserede ledelsesstil, som tydeligt sås alle tre dage.”

Afhentningsformular