Tre trin der sikrer dig den optimale affaldsløsning til dit næste midlertidige arrangement

Komplekse midlertidige affaldsløsninger er noget, som man i City Container har stor erfaring med at rådgive arrangører omkring, men også at hjælpe med afviklingen af. En af de erfarne kræfter er Kenneth Carlsen, der er salgskonsulent hos City Container.

Han er vant til at levere container-programmer, rådgivning, tilrettelæggelse af kørsel og tømning af containere under midlertidige arrangementer, der ofte udspringer af kreative ideer fra kulturindustrien, hvor logistik og affaldshåndtering derfor naturligt ikke har førsteprioritet.

Derfor er Kenneth Carlsen glad for, at man i dag ser stadig flere involvere sig i denne del af et succesfuldt arrangement. I år så man blandt andet den bæredygtige festival TOMORROW Festival, hvor det kreative og bæredygtige smeltede sammen i afholdelsen.

Men hvordan griber man det bedst muligt an, hvis ens fokus er på fx et festivalsprogram og ikke på den konkrete håndtering af gæsternes affald? Man kontakter selvfølgelig City Container, der kan guide en sikkert i mål. Men alligevel er der noget forarbejde, som man kan gøre selv, der letter arbejde med at få den rigtige affaldsløsningen, der gør det enkelt at være arrangør og sikrer at gæsterne ikke oplever at affaldet kommer til at fylde negativt i oplevelsen af sports- eller kulturbegivenheden. Kenneths tre råd er:

  1. Sæt tid af til god forberedelse og planlægning — det gør den helt store forskel. Sammen laver vi en containeroversigt og en plan for tømning.
  2. Lav altid en forventningsafstemning og vær klar på at gå i løbende dialog med os.
  3. Sørg for faste rammer, og sørg for, at alt er tegnet ind i oversigtskort, tag billeder af containerne, lav oversigt over adgangsforhold. Her er det vigtigt, at alle involverede har adgang til samme info, så uanset hvilken chauffør, der kommer, så ved vedkommende, hvor han skal køre hen, og hvad han skal tømme.


Derfor skal du samarbejde med City Container

City Container har et stort containerprogram, vi er serviceminded og er meget fleksible og vi arbejder for at levere de mest miljørigtige løsninger — og det er ikke kun i forhold til kildesortering, men også transporten af affaldet.

Afhentningsformular