Papir

Varenavn: Papir
Beskrivelse af fraktion: Brevpapir
Fotokopier
Edb-udskrifter
Kontorpapir
Makuleret papir
Fax-papir
Rester fra udstansninger
Må ikke indeholde: Karton
Pap
Madpapir
Plastlommer og mapper
Plastbelagte papirvarer såsom mælkekartoner
Tilsmudset papir eller ringbind.
Containere: Mini containere
Vip containere (6-10m³)
Komprimator
EAK-kode:  191201
Andet: Papiret skal opbevares tørt, således papiret opnår den bedste genanvendelses kvalitet. Papiret bliver  presset til papirballer, hvor det bliver lavet til genbrugspapir.

 

Hovedkategori

Login