– Affaldsguide –

Plast til genanvendelse (hård plast)

Når man sorterer hård plast fra til genanvendelse, bliver mest muligt plastaffald omdannet til granulat, der så kan genbruges i nye plastprodukter.

Plast til genanvendelse

Plast er et oliebaseret produkt. Olie er en ikke-fornybar fossil ressource, og derfor er genanvendelse af plast et vigtigt værktøj i forhold til at spare på denne begrænsede fossile ressource. Yderligere giver genanvendelse af plast en væsentlig klimamæssig besparelse, idet genanvendelsen frem for forbrænding af plast sparer samfundet for emissioner udledt ved forbrænding.

For at sikre, at mest muligt plast kan indgå i en cirkulær produktion, er det vigtigt at overholde afgrænsningen af fraktionen. Der må ved kildesortering bl.a. komme følgende i containere for hård plast til genanvendelse: plastdunke, plastspande, blomsterkasser og plastemballage, som skal være fri for evt. madrester og væske.

Derimod må den ikke indeholde fx rengøringsbeholdere af plast med farligt affalds-mærket, PVC, opvaskebørster, tandbørster, printerpatroner og make-up-etuier, da disse alle indeholder spor af andre former for affald.

Har du brug for hjælp med korrekt kildesortering af blandt andet hård plast fra kantine, kontor eller industriproduktion, så ring eller skriv i chatten til City Containers kundeservice, og hør mere om dine muligheder. Eller kontakt en af vores specialister for rådgivning.

Varenavn: Beskrivelse af affaldsfraktion: Må ikke indeholde: Containere: EAK-kode:
Plast til genanvendelse (hård plast)
Plastdunke
Plastspand
Plastbakker
Blomster kasser
Emballage
lastemballage som skal være tømt for madrester eller væske.
Rengørings beholdere med farligt affaldsmærke
PVC
Opvaskebørste
Tandbørste
Printerpatroner
Make-up etuier
Hård plast bliver genanvendt som granulat så den hårde plast kommer ud igen som f.eks. tøjbøjler.
240-660l
170203