City Container vinder udbud på affaldsindsamling i Kolding

At affald er blevet en vigtig del af løsningen på den grønne omstilling, ses i stadig stigende grad i kommunernes udbud for håndtering af borgernes affald. Og med de ti fraktioner, der arbejdes med i den opdaterede affaldsbekendtgørelse, fylder det stadig mere.

Senest har man i City Container været med i udbudsrunden for Kolding Kommune, der søgte efter en ny samarbejdspartner til at løse opgaven med krantømning af fraktionerne restaffald, madaffald, glas, metal, papir og hård plast fra kommunens nedgravede affaldsløsninger og genbrugs-øer. Et udbud som man nu her vundet, fortæller Thorbjørn Rosenkilde, der er udbudschef i City Containers afdeling for Husholdningsaffald,

”I City Container er vi glade for nu at skulle tage hul på samarbejdet med Kolding Kommune omkring håndteringen af restaffald, madaffald, glas, metal, papir og hård plast. Vi vil i vores løsning trække på de erfaringer, vi har oparbejdet gennem de sidste 30 år som virksomhed, hvor vi har samarbejdet med en række af landets kommuner om håndtering og behandling af affald. Og så ser vi ikke mindst frem til at kunne bringe den viden, som vi har omkring at udvikle og drifte ordentlige affaldsløsninger i spil. Viden, som forhåbentlig kan være med til at styrke kommunens samlede indsats for at øge genbrug og genanvendelse af affald fra borgerne”.

Flerårigt samarbejde med mulighed udvidelse
Opgaven kommer i udgangspunktet til at bestå i tømning kommunens nedgravede affaldsløsninger, miljøstationer og genbrugs-øer, en opgave som City Containers jyske afdeling kommer til at stå for, og som betyder, at man kommer til at foretage 10.000 tømninger per år i aftaleperioden.

”I udbuddet er der desuden lagt op til, at opgaven kan suppleres af flere enheder og nye blandinger af affaldsfraktionerne i takt med, at de nye krav til henteordningen for 10 fraktioner måtte kræve det. Det er vi i City Container klar til at støtte Kolding Kommune i, hvis dette skulle blive aktuelt,” slutter Thorbjørn Rosenkilde.

Fakta om opgaven

  • Tømning af kommunens nedgravede affaldsløsninger og genbrugs-øer for fraktionerne mad- og restaffald, hård plast, metal, papir og glas.
  • Aftalen strækker sig over 3 år (2 år med mulighed for 2x 6 måneders forlængelse).
  • City Container kommer til at stå for 10.000 tømninger per år mens aftalen løber der foregår ved kommunens miljøstationer og genbrugs-øer.
  • Typisk består en miljøstation af 4-5 beholdere på 370 liter på hjul til hhv. metal, hård plast, glas og papir, og disse suppleres af de større genbrugs-øer til samme affaldsfraktioner.
  • Der er i dag ca. 1400 miljøstationer og ca. 40 Genbrugs-Øer i Kolding Kommune.

Læs mere om genbrug og affald i Kolding Kommune
Læs mere om City Container Husholdningsaffald

Afhentningsformular