Eksternt audit på Fyn markerer flot afslutning på et godt år for City Container

Resultatet fra ekstern auditering af miljøledelsessystemet hos City Container Fyn landede lige før jul hos arbejdsmiljøchef Else Aagaard. Da auditten var helt uden anmærkninger, markerede den en flot afslutning på et godt år for City Container, konstaterer hun.

”I hverdagen betyder det at have ledelsessystemer, at man har en klar miljøpolitik, at man har fastsat miljømål, at man følger op på målene, og ikke mindst at man dokumenterer det, man siger, man gør,” forklarer Else Aagaard. Til hverdag er hun med til at kvalitetssikre selskaberne i Reconor Gruppens ledelsessystemer, og hun var derfor med, da City Container Fyn havde sit årlige eksterne audit af det certificerede miljøledelsessystem, der sikrer, at kollegerne her følger DS/EN ISO 14001-standardens krav og procedurer korrekt.

”Resultatet er klart. Alle har bidraget positivt til, at auditten gik så fint, og at vi fik det flotte resultat uden anmærkninger. Jeg har nogle fantastiske kollegaer, der hver især har rigtig godt styr på deres arbejde og opgaver – det er en fornøjelse at være med, når auditøren spørger ind til fx miljø, god kørselsøkonomi, vigtig vedligeholdelse af biler og udstyr, hvordan vi bruger kemiske produkter, hvad der er vigtigt, når kørselsdisponenterne sender biler ud for at tømme containere, hvordan vi arbejder med afvigelser, og hvordan vi er opsøgende i forhold til bedre miljøløsninger til gavn for kunderne og dermed os.”

Ikke som at være til eksamen

”I koncernens selskaber, ikke mindst i City Container på Fyn, arbejder vi aktivt for hele tiden at blive bedre. Det betyder, at vi skal lære af de fejl, der naturligt sker, ved at vi gransker og korrigerer. Det kræver dokumentation og en bevidsthed om, hvad det er vi gør, så vi ikke bare gør tingene, fordi sådan plejer vi at gøre. Her er vores ledelsessystemer afgørende. Og auditeringerne en mulighed for at få sikret, at det vi gør i vores hverdag, faktisk er det rigtige,” siger Else Aagaard. Hun fortsætter,

”Audit på Fyn føltes derfor ikke som at være til eksamen – det føltes som en kærkommen lejlighed til at fortælle om, hvordan City Container i det daglige gør rigtig meget for at hjælpe kunderne med den bedst mulige miljørigtige løsning. Affald er i mange tilfælde ressourcer og bæredygtig logistik til gavn for miljøet – den del har kollegerne i City Container øje for i alle dele af organisationen, ikke mindst ude hos kunderne.”

Mads Bisgaard, logistikchef hos City Container på Fyn, er også positiv over for at få øjne ude fra til at se på egne og kollegernes indsats,

”Mine kolleger gør rigtig meget for at sikre, at vi som virksomhed bevæger os fremad hele tiden. Derfor fungerer et audit som dette som en ekstra anderkendelse af den indsats, der lægges, ikke bare i forbindelse med gennemgangen, men hele året, når resultatet er så godt som her. Jeg er som leder utrolig tilfreds og stolt.”

Tidligere i år kunne City Container MSW også offentliggøre en flot audit i august 2021. At der ved disse to bliver sat streg under, at man gør det rigtige, giver derfor naturligt mod på mere. Derfor har man da også planer om at udvide ledelsessystemets scoop med yderligere områder i forbindelse med, at Reconor Gruppen for nylig er gået i gang med at opbygge en ny ESG-organisation, slutter Else Aagaard.

Afhentningsformular